Simpozij cerkvenih pravnikov v Bresci

9.6.2017 Brescia, Italija Cerkveno pravo

Od 5. do 9. junija 2017 je v Bresci, Italija, potekal 52. znanstveni pravniški simpozij, ki ga v samostanu sester Mater divinae gratie vsako leto organizira Fakulteta za kanonsko pravo papeške Univerze Gregoriana v Rimu.

Na simpoziju je sodelovalo 47 udeležencev, med njimi 12 predavateljev, večinoma profesorjev omenjene fakultete. Med ostalimi predavatelji velja omeniti kardinala Francesca Coccopalmeria, predsednika Papeškega sveta za zakonodajna besedila, J. P. Montinija, pravdnika Apostolske signature, D. Salvatorija, sodnika Rimske rote, ter R. J. Geisingerja, pravdnika s posebnega sodišča za reševanje spolnih zlorab s Kongregacije za nauk vere. Iz Slovenije sta se posveta udeležila dr. Andrej Saje, sodni vikar metropolitanskega cerkvenega sodišča v Ljubljani in p. dr. Viktor Papež, namestnik sodnega vikarja.

V predavanjih so bile predstavljene različne aktualne tematike s področja zakonskega, procesnega in kazenskega prava, govorci pa so predstavili tudi nekatere zadnje dokumente Svetega sedeža ter aktualnih teoloških in ekumenskih vprašanj. Udeleženci so se o predstavljenih vsebinah pogovarjali v različnih jezikovnih skupinah, razpravo pa so nadaljevali s predavatelji na plenumih. V torek, prvi dan posveta, so se med drugim seznanili z novimi smernicami za vzgojo duhovnikov ter naravo suspenza v primerih, ki nimajo kazenskega značaja. S področja kazenskega prava je bilo predstavljeno vprašanje oteževalnih okoliščin pri nalaganju cerkvenih kazni. V sredo so se udeleženci dotaknili občutljive tematike reševanja spolnih zlorab s poudarkom na zaščiti tako žrtev kakor tudi storilcev ter zagotavljanju pravičnega sojenja. V nadaljevanju je bila predstavljena procedura potrjevanja dokumentov dikasterijev Svetega sedeža »in forma specifica« ob sočasni vloženi pritožbi zaradi napak v postopku. Kardinal Coccopalmerio je spregovoril na temo možnosti prejemanja zakramentov nekatoliških kristjanov v Katoliški cerkvi in pod kakšnimi pogoji je to mogoče. Poleg tega je predstavil tudi potek revizije predpisov kazenskega prava Zakonika cerkvenega prava. V četrtek so bili slušatelji na simpoziju seznanjeni z vsebino apostolske konstitucije Vultum Dei quarere, ki ureja življenje ženskih kontemplativnih redov, druga obravnavana tema pa se je dotaknila razumevanja blagra zakoncev kot enega bistvenih lastnosti zakona, kakor ga vidi katoliška doktrina in pravna sodna praksa. Ostala predavanja v četrtek in petek so obelodanila nekatera druga aktualna vprašanja s področja zakonskega in procesnega prava s poudarkom na novih predpisih, ki urejajo potek pravde ugotavljanja ničnosti zakona. Praksa cerkvenih sodišč po Evropi kaže, da so t. i. kratki postopki ugotavljanja ničnosti zakona pred škofom, ki jih je uvedel papež Frančišek leta 2015, prava redkost. Ob koncu simpozija sta bili prestavljeni tudi dve doktorski tezi.

Simpozij je bil poleg seznanjanja z novimi vsebinami dobra lepa priložnost izmenjave medsebojnih izkušenj in pozitivnih praks ter priložnost za utrjevanje medsebojnih odnosov ter občestva Cerkve.   

dr. Andrej Saje