Sklepna konferenca projekta Restaura

Sklepna konferenca projekta Restaura - Revitalizacija kulturne dediščine z javno-zasebnim partnerstvom, ki poteka v okviru programa Interreg Central Europe, bo 3. aprila 2019 v Ljubljani, v prostorih Fakultete za poslovne vede na Krekovem trgu 1.

Konferenca je idealna platforma za nosilce odločanja na nacionalni, regionalni, lokalni ravni in vlagatelje, da bi spodbudili resnično spremembo na bolje pri uporabi javno-zasebnega partnerstva v projektih za oživitev kulturne dediščine v Srednji Evropi. Program se bo osredotočil na trenutni napredek pilotnih projektov in rezultatov projekta, s posebnim poudarkom na njihovi vlogi pri ohranjanju ravni usposobljenosti lokalnih oblasti glede javno-zasebnega partnerstva v projektih za oživitev kulturne dediščine.

Cilj konference je spodbujanje dobrih praks pri uporabi javno-zasebnih partnerstev (PPP) za oživitev zgodovinskih mest in stavb.

Jezik konference je angleški. Poskrbljeno bo za simultano prevajanje v slovenski jezik. Obisk konference je brezplačen in vključuje pogostitev ter kosilo.

PROGRAM

Prijava na konferenco je možna najkasneje do petka, 29. marca 2019, do 12.00 na povezavi: https://goo.gl/forms/W8SUudGFi2S09rLY2

Organizacijski odbor:

  • Zoran Vaupot, predsednik odbora
  • Mitja Steinbacher, koordinator projekta
  • Aniko Noemi Turi, raziskovalka
  • Pia Valenzuela, raziskovalka
  • Simon Malmenvall, raziskovalec

 

Fakulteta za poslovne vede, Katoliški inštitut
Krekov trg 1, 1000 Ljubljana
tel. 08/20 52 300