Sklepni dokument Evropskega celinskega zasedanja sinode v slovenščini

Pred nekaj tedni je bil objavljen zaključni dokument Celinskega zasedanja sinode za Evropo, ki je potekalo v Pragi od 5. do 9. februarja 2023. Od danes je ta dokument na voljo tudi v slovenščini.

Osnutek dokumenta je so udeleženci februarskega zasedanja sprejeli na sklepnem srečanju 9. februarja, nato pa v nadaljnji razpravi podali pripombe in predloge, ki so dopolnili končno besedilo.

Iz Slovenije so se Celinskega zasedanja v živo udeležili štirje delegati; deset delegatov pa se je pridružilo preko virtualne povezave. Skupaj je bilo v pragi 200 udeležencev v živo in okrog 270 v hibridni obliki.

Sklepni dokument tega zasedanja je rezultat trdega dela Odbora za redakcijo, ki je deloval v petih delovnih jezikih (italijanščina, angleščina, francoščina, nemščina, poljščina), in sicer na podlagi devetintridesetih poročil sodelujočih evropskih držav ter povzetkov štirinajstih delovnih skupin, ki so sodelovale na zasedanju v Pragi.

Končni dokument je sestavljen iz štirih delov in 95 odstavkov. Štirje razdelki so naslednji:

  1. Uvod: izkustvo Evropskega celinskega zasedanja sinode Za sinodalno Cerkev v evropski perspektivi
  2. Za sinodalno Cerkev v evropski perspektivi
  3. Cerkve v Evropi pred izzivom sinodalnosti: vprašanja in napetosti
  4. Perspektive in prednostne naloge

Zadnje poglavje vsebuje sklepne premisleke, ki jih je potrdila evropska celinska skupščina na svojem zadnjem delovnem zasedanju. Predstavljajo nekakšen povzetek obsežnejšega zaključnega dokumenta.

Skupaj z drugimi zaključnimi dokumenti celinskih faz je ta dokument podlaga za pripravo Instrumentum laboris za sinodo 2023-2024 z naslovom »Za sinodalno Cerkev: občestvo, sodelovanje in poslanstvo«. Objavo tega dokumenta pričakujemo v prihodnjih dneh.

Preberite Sklepni dokument Evropskega celinskega zasedanja sinode 2021–2024

Tiskovni urad SŠK