Škof Saje pri krizmeni maši duhovnike spomnil na 'službo maziljenja'

28.3.2024 Novo mesto Škofija Novo mesto, Velika noč

Nagovor škofa Andreja Sajeta pri krizmeni sveti maši

Maziljeni z oljem Svetega Duha

Spoštovani gospod Andrej Glavan, upokojeni novomeški škof,

dragi sobratje duhovniki, diakoni, bogoslovci,

bratje in sestre v stolnici sv. Nikolaja v Novem mestu in vsi, ki nas spremljate preko valov Radia Ognjišče!

Na veliki četrtek dopoldne je v središču bogoslužja blagoslov bolniškega in krstnega olja ter posvetitev svete krizme. Duhovniki, zbrani okrog škofa, pri tej sveti maši, ki jo poimenujemo tudi »krizmena«, obnovimo duhovniške obljube, ki smo jih izrekli pri prejemu zakramenta svetega reda, mašniškega posvečenja. Skupaj z vami, verujočim Božjim ljudstvom, se zahvaljujemo za poklicanost in prosimo Gospoda, naj nam da potrebnih moči in milosti, ter novih duhovnih poklicev.

Med sveto mašo bom blagoslovil oz. posvetil olja. Olje je protagonist današnjega praznovanja; daje lepoto in sijaj. Je zdravilo za rane. Sveta olja so namenjena maziljenju glave in čela, prsi in rok ter imajo duhoven pomen.

Našteta olja duhovniki uporabljamo pri podeljevanju zakramentov, ki so vidno znamenje Božjega življenja v nas. Olje, dar narave, z blagoslovom postane simbol Svetega Duha in se hkrati nanaša na Kristusa, Božjega maziljenca. S krstnim oljem bodo maziljeni katehumeni, z bolniškim oljem bolni, s sveto krizmo pa novokrščenci, birmanci, novomašniki in na novo posvečeni škofje. S sveto krizmo mazilimo tudi nove ali prenovljene cerkve, oltarje in zvonove.

Prvo berilo (Iz 61,1–3.6.8–9) in evangelij (Lk 4,16–21) govorita tako o maziljenju z oljem, kot o posvetitvi, ki z močjo Svetega Duha preoblikuje in omogoča poslanstvo pri delu odrešenja in usmiljenja. Jezus sam zase pravi: »Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim. Poslal me je, naj oznanim jetnikom prostost in slepim, da spregledajo, da zatirane pustim na svobodo, da oznanim leto Gospodove milosti«. Drugo berilo (Raz 1,5–8) nam spregovori o Jezusu Kristusu, Božjem maziljencu, začetku in koncu zgodovine. Posvetil nas je in postavil v službo oznanjevanja.

Sveta olja so znamenje posvetitve in poslanstva. Najprej posvetitve. Olje ponazarja sprejemanje Gospodove ljubezni in Božjega življenja v nas same za služenje Kraljestvu. Olje impregnira, obarva, zaščiti, zdravi. Njegova struktura je takšna, da uspe prodreti v pore stvari in kože. Ne le, da prekrije površino, ampak prodre tudi pod njo. Lahko rečemo, da preoblikuje predmet s tem, ko se z njim pomeša.

Olje nas v tem smislu spominja, da naše življenje pripada Bogu, ki je prišel k nam, da bi mi prišli k njemu. To velja za vsakega kristjana na podlagi zakramentov svetega krsta in svete birme. Za nas duhovnike in škofe pa na poseben način zaradi prejetega zakramenta svetega reda. Spominjati se našega svetega maziljenja torej pomeni spominjati se prejete zastonjske Božje ljubezni.

Poleg posvetitve je olje tudi znamenje poslanstva. Daje nam misliti na to, kar nam je Gospod zaupal: poslanstvo evangelizacije in delitve Božjega usmiljenja. Olje ima lastnost, da odstrani hrapavost stvari in omogoča premagovanje trenja. Namazani mehanizmi tečejo gladko. Vsi, ki smo maziljeni z oljem Svetega Duha, smo poslani, da v svet prinašamo Božje življenje in da sodelujemo pri tem, da svet postaja bolj Božji in bolj človeški.

Dragi duhovniki, blagoslov treh svetih olj nas spominja na to našo službo »maziljenja«, ki nam je bila zaupana v dobro drug drugega in vseh ljudi. Ko mazilimo z bolniškim oljem, prinašamo tolažbo tistim, ki so bolni na telesu, duši in duhu; da bi bili rešeni vseh bolezni, tesnobe in bolečine. Maziljenje s krstnim oljem simbolizira novo poslanstvo, ki išče resnico, da bi globlje razumeli Kristusov evangelij. Olje svete krizme, ki so mu dodane dišave, naj nam bo v spodbudo, da bomo širili vonj Božjega življenja.

Krizmena maša nas duhovnike spominja tudi na prejem zakramenta svetega reda. Duhovniško službo opravljamo v povezanosti in edinosti med seboj, s škofom ter s celotno Cerkvijo na čelu z rimskim papežem; vsakokratnim Petrovim naslednikom. Današnji dan naj bo poleg obnovitve obljub povabilo k refleksiji o tem, kako vršimo svojo službo? Vprašajmo se, kako doživljamo in sprejemamo dejstvo, da smo del vesoljne Cerkve? Vidimo in čutimo preko meja svoje župnije? Smo na razpolago za služenje, spremembe, povezovanje in sprejemanje novih izzivov?

Dragi duhovniki! Zahvaljujem se vam za zvestobo in predano delo. Opravičujem se, če sem koga prizadel. Vesel sem vas in hvaležen sem za vsakega posebej: za vaše darove, predloge, sodelovanje, zdravo kritiko in za vse, kar nas povezuje in dela Kristusovo Cerkev. Po obhajanju evharistije postajamo to, kar delamo, Gospodov telo za življenje sveta.

Dragi verniki! Vam izražam hvaležnost, da duhovnike sprejemate, nas podpirate in za nas molite. Hvala za sodelovanje, velikodušno pomoč in predano, zastonjsko služenje v župnijskih in drugih občestvih.

Vabim vas, da svetu prinašamo olje sočutja in usmiljenja, veselja in upanja. Naj bo v nas olje sočutja do ubogih in zapostavljenih. Ne pozabimo na olje smeha in zdravega smisla za humor. Olje odpuščanja in molitve naj nas žene, da ne omagamo. Duh Gospodov je nad nami, ker nas je mazilil, da prinašamo blagovest ubogim (prim. Lk 4,18).

Amen.