Nadškofija Ljubljana

Leto ustanovitve: 1461
Zavetnika: sv. Ciril in Metod – godujeta 5. julija
Stolnica: sv. Nikolaj – goduje 6. decembra (obletnica posvetitve 8. maja)
Glavna romarska pot: Brezje (bazilika Marije Pomagaj)

Nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore OFM (od l. 2014)
Škofovsko geslo: Veselite se v Gospodu

Škof msgr. dr. Anton Jamnik
Ljubljanski pomožni škof (od l. 2006)
Škofovsko geslo: Vi ste moji prijatelji

Škof msgr. dr. Franc Šuštar
Ljubljanski pomožni škof (od l. 2015)
Škofovsko geslo: Gospod je blizu

Nadškof msgr. dr. Anton Stres CM
Upokojeni ljubljanski nadškof (upokojen l. 2013)
Škofovsko geslo: Vse zaradi evangelija

Nadškof metropolit msgr. dr. Franc Rode CM
Upokojeni ljubljanski nadškof metropolit (2004 imenovan za prefekta Kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja)
Škofovsko geslo: »Stati inu obstati« 

Pokojni ljubljanski (nad)škofje 20. stoletja:

- msgr. mag. Alojz Uran (2004–2009),
- msgr. dr. Alojzij Šuštar (1980–1997),
- msgr. dr. Jožef Pogačnik (1963–1980),
- msgr. Anton Vovk (1959–1963),
- msgr. dr. Gregorij Rožman (1930–1959),
- knezoškof dr. Anton Bonaventura Jeglič (1898–1930). 


Kratka predstavitev nadškofije

Ozemlje: 6.134 km2
Število prebivalcev: 791.351
Število katoličanov: 553.661 (69,96 %)
Arhidiakonati: 4
Dekanije: 17 (Cerknica, Domžale, Grosuplje, Kamnik, Kranj, Litija, Ljubljana – Center, Ljubljana – Moste, Ljubljana – Šentvid, Ljubljana – Vič/Rakovnik, Radovljica, Ribnica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Vrhnika in Zagorje)
Župnije: 233 teritorialnih, 1 personalna župnija


Kontaktni podatki

Nadškofija Ljubljana
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990
1001 Ljubljana, Slovenija
tel. + 386 (0)1 23 42 600
faks: + 386 (0)1 23 14 169
e-naslov: [email protected]
spletna stran Nadškofije Ljubljana