Škofijsko srečanje starejših v Celju

Pastoralna služba Škofije Celje in Dom sv. Jožefa v okviru škofijskega pastoralnega načrta v sredo, 1. februarja 2012, pripravljata škofijsko srečanje oseb v tretjem življenjskem obdobju.

Program, ki bo potekal v Domu sv. Jožefa v Celju, se bo ob 16.00 začel s srečanjem starejših prostovoljcev, v okviru katerega bodo predstavili načrt pastoralnega dela z različnimi skupinami (stari starši, kulturni delavci, …). Sledila bo predstavitev primerov tovrstne pastorale v tujini ter organiziranje skupin in združenj po župnijah. Ob 17.30 bo molitvena ura, ob 18.30 pa se bo dogodek sklenil z mašo.

Dodatne informacije dobite v Domu sv. Jožefa na Plečnikovi ulici 29 a v Celju, tel. 0590/73–800, e-naslov: [email protected]. Prim. tudi spletno stran: www.jozef.si.