Skrivnostni Skype razkrit

24.9.2014 ob 10:00 Maribor Zavod Antona Martina Slomška , Škofija Maribor
Foto: Drago Jovič Foto: Drago Jovič

Skype povezuje učence in učitelje po vsem svetu

Dijaki Zavoda Antona Martina Slomška oz. Škofijske gimnazije A. M. Slomška so prvi, ki v Sloveniji sodelujejo v Skrivnostnem Skype-u, igrivi aktivnosti, ki spodbuja veščine in znanja 21. stoletja.

  • Skrivnostni Skype je na voljo vsem izobraževalnim organizacijam po svetu.
  • Je del širšega Microsoftovega programa Skype v učilnici.
  • S pomočjo moderne tehnologije in Skypa se učenci pogovarjajo z vrstniki iz drugih držav in raziskujejo druge kulture.

Danes so se dijaki 1.d Škofijske gimnazije A. M. Slomška z Zavoda Antona Martina Slomška priključili Skrivnostnemu Skype-u, v katerem sodeluje že več kot pol milijona učencev iz 150-ih držav. Dve učilnici iz različnih držav se povežeta prek Skype-a, nato pa učenci vsake od sodelujočih šol ugotavljajo, iz katere države in mesta prihajajo njihovi vrstniki. Vprašanja morajo biti zasnovana tako, da je nanje moč odgovoriti z »da« ali »ne«, učenci pa si pri ugibanju lahko pomagajo z zemljevidom. Dijaki Zavoda Antona Martina Slomška oz. Škofijske gimnazije A. M. Slomška so se danes preko Skype-a pogovarjali in družili s svojimi češkimi vrstniki iz Prage.

Skrivnostni Skype je del Microsoftove pobude spodbujanja inovativnega poučevanja in vključevanja sodobnih tehnologij v šolsko okolje. Učencem je skozi igro omogočeno učenje tujih jezikov, geografije in zgodovine, hkrati pa spoznavajo nove kulture. Gre za del Microsoftovega programa Skype v učilnici, ki učiteljem omogoča, da s pomočjo povezovanja preko sodobne tehnologije izboljšajo kakovost izobraževanja. Z uvajanjem novih metod poučevanja spodbujajo in razvijajo tako imenovane spretnosti in znanja 21. stoletja, kot so kritično razmišljanje, ustvarjalnost in sodelovanje. Ob tem se učenci učijo tudi uporabe sodobne tehnologije, s pomočjo katere lahko presežejo meje učilnice, šole, države in tudi celine. Skrivnostni Skype je na voljo vsem izobraževalnim ustanovam po celem svetu. K sodelovanju smo še posebej povabili Zavod Antona Martina Slomška oz. Škofijsko gimnazijo A. M. Slomška, ki je 1. Microsoftova inovativna šola v Sloveniji, katera je lani dobila tudi naziv mentorska inovativna šola.

Marina Dražetić, skrbnica akademskih programov pri Microsoftu Slovenija: »Uporaba Skype-a v učilnicah je med učitelji in učenci povsod po svetu naletela na odličen odziv. Namesto da bi učenci o drugih kulturah in deželah prebirali zgolj v učbenikih, jim življenje in navade lahko predstavijo njihovi vrstniki v drugih državah. Lahko  se povežejo praktično s katero koli od šol iz 150 držav, ki so vključene v program. Cilj Microsoftovih programov s področja izobraževanja ni zgolj ponuditi najsodobnejše tehnologije. Z našimi programi želimo spodbuditi znanja in veščine 21. stoletja, kot so sodelovanje, kritično razmišljanje in kreativnost.« Zavod Antona Martina Slomška oz. Škofijska gimnazija A. M. Slomška sodi med najbolj inovativne izobraževalne ustanove in je član Microsoftovega programa mentorskih šol. Inovativnost se ne meri po tehnološki opremljenosti, ampak predvsem po pristopu do poučevanja. Vključitev v Microsoftove programe je Zavodu omogočila dostop ne le do programske in strojne opreme, ki jo smiselno umeščajo v pedagoški proces, ampak tudi vpogled v najnovejše razvojne smernice.

»Sodelovanje v Microsoftovem programu mentorskih šol nam ni prineslo le dostopa do najsodobnejše tehnologije. Vključeni smo tudi v izobraževalne programe, kjer se srečujemo s šolami iz drugih držav, ki so bile podobno kot naš Zavod prepoznane po svoji inovativnosti. Vključitev v program skrivnostni Skype je tako ena od aktivnosti, kako izmenjavo izkušenj in sodelovanje med šolami pripeljati neposredno v učilnice. Izkušnje, ki so jih lahko učenci dobili le preko ekskurzij v tujino, smo s pomočjo tehnologije prenesli v same učne ure,« pojasnjuje poslovni direktor Zavoda Antona Martina Slomška Andrej Flogie.

Katra Šemrov, Microsoft Slovenija, in Silva Belšak, Zavod A. M. Slomška