Čas stvarstva 2019 – mreža življenja: Skupna izjava predsednikov Sveta evropskih škofovskih konferenc (CCEE) in Konference evropskih Cerkva (CEC)

1.9.2019 Evropa Okolje, CCEE, Ekumenizem
Foto: Oton Naglost za: Družina Foto: Oton Naglost za: Družina

Kot je med krščanskimi cerkvami v Evropi postalo že tradicija, se Svet evropskih škofovskih konferenc (CCEE) in Konferenca evropskih Cerkva (CEC) tudi letos ponovno povezujeta, ponovno potrjujeta odgovornost do stvarstva in vabita k molitvi.

Čas stvarstva v dneh od 1. septembra do 4. oktobra je posebno obdobje v bogoslužnih koledarjih vse večjega števila evropskih Cerkva. Zamisel, da bi 1. septembra praznovali dan molitve, posvečene stvarstvu, se je rodila leta 1989 na željo ekumenskega patriarha Dimitrija.

Zato želimo izkoristiti to priložnost in se združiti v molitvi za to, da bi človeštvo bolj spoštovalo planet. Z vsem srcem molimo za tiste ljudi, ki trpijo zaradi posledic škode, ki smo jo zaradi sebičnosti in zanemarjanja povzročili v okolju. Človeški pohlep in ravnodušnost do človeka ter celotnega stvarstvane smeta pretrgati mreže življenja.

Skupaj prosimo za odpuščanje.Zaradi napačne rabe naravnih virov, povezane tudi z uničevanjem in onesnaževanjem, še naprej zadajamo bolečo rano Božjemu delu, ki ga je Bog sam označil za »zelo dobro« (1 Mz 1,31). Zavedamo se, da sodobna družba s svojim življenjskim slogom pušča posledice na celotnem svetu. Zato moramo prekiniti krog koristoljubja in ločenosti in si priklicati v spomin, da smo vsi člani ene človeške družine in da smo vsi ustvarjeni po Božji podobi (1 Mz 1,27). Torej prosimo za odpuščanje in spreobračajmo svoja srca in svoja dejanja, da bi sejali seme pravičnosti in obrodili sadove dobrodelnosti ter tako prispevali k obnovi lepote stvarstva.

Bogu se zahvaljujemo za lepoto in dobroto njegovega stvarstva in se zavezujemo, da tega čudovitega daru ne bomo imeli za samoumevnega. Prizadevali si bomo iskati nove poti, s katerimi bomo izkazovali skrb in delili z drugimi ter se spoštljivo in ljubeče povezovali z Božjim delom. V molitvi se spominjamo bratov in sester, ki trpijo zaradi naše potratnosti, pohlepa in pogosto tudi zaradi naše brezbrižnosti.

Navajamo svojo predanost stvarstvu, ki nam ga je zaupal Bog. Vsaka krščanska skupnost je poklicana h krepitvi in rasti svojega poslanstva v konkretnih dejanjih in dobrih delih, navdihnjenih z lastno duhovno tradicijo. Zato pozivamo kristjane in vse ljudi dobre volje, da izkažejo odgovornost do stvarstva, sprejmejo konkretna in modra dejanja, delujejo kot dobri skrbniki in se z varovanjem biološke raznolikosti borijo proti neenakosti. Za dosego tega cilja podpiramo skupno delovanje Evropske krščanske okoljske mreže (ECEN), organizacije Safeguard of the Creation Section, ki deluje v okviru Sveta evropskih škofovskih konferenc, in drugih krščanskih organizacij, ki si prizadevajo dosegati ta cilj.

Ker se zavedamo te vse bolj pereče težave, vabimo evropske kristjane različnih veroizpovedi pod okriljem Konference evropskih cerkva in Sveta evropskih škofovskih konferenc ter vse ljudi dobre volje, da posvetijo pozornost času stvarstva. Vse vabimo, da ga praznujejo v skladu s svojimi duhovnimi in bogoslužnimi izročili v skupni krščanski veri v Boga Stvarnika.

 

Častitljivi Christian Krieger                           Njegova eminenca kardinal Angelo Bagnasco

Predsednik CEC                                             Predsednik CCEE