Skupno praznovanje svetih oglejskih mučencev Mohorja in Fortunata v Ogelju

12.7.2022 Oglej, Italija Zamejci in izseljenci, Cerkev v Sloveniji

V torek, 12. julija, je v Ogleju v Italiji potekalo slovesno praznovanje glavnih zavetnikov nekdanjega oglejskega patriarhata ter današnje goriške nadškofije in dežele Furlanije-Julijske krajine, svetih Mohorja, škofa, in Fortunata, diakona. 

Dolga stoletja smo bili tudi Slovenci tesno povezani z Oglejem. Temu je priča tudi dejstvo, da imamo pri nas kar nekaj cerkva posvečenih pravsvetima Mohorju in Fortunatu. V spomin na skupne začetke, ko se je Kristusov evangelij v naše kraje širil ravno iz Ogleja, in v znamenje krepitve prijateljskih odnosov ter bratske bližine, so se slovesnosti udeležili skoraj vsi slovenski škofje ter škofje iz Furlanije-Julijske krajine. 

Zbrani škofje so prisluhnili lectio magistralis z naslovom Giorgio La Pira e la pace: pensiero e azione (Giorgio La Pira in mir: misel in delo), ki ga je pripravil firenški nadškof kardinal Giuseppe Betori. V nekdanji skupni oglejski stolnici so se škofje nato zbrali še k slovesnem somaševanju; pri sveti maši pa je prepeval Papeški zbor sikstinske kapele.