Slomškov dan na Ponikvi

22.9.2012 Ponikva Šola
Anton Martin Slomšek - vir - DKPS Anton Martin Slomšek - vir - DKPS

Društvo katoliških pedagogov Slovenije (DKPS) skupaj z župnijo Ponikva in Slovenskim katehetskim uradom (SKU) v soboto, 22. septembra 2012, pripravlja Slomškov dan na Ponikvi. Dan se bo odvijal po naslednjem sporedu:

 • ob 08.30 – peš romanje s Sloma na Ponikvo,
 • ob 09.00 – molitev pred najsvetejšim v župnijski cerkvi sv. Martina na Ponikvi,
 • ob 10.00 – maša, ki jo bo daroval murskosoboški škof msgr. dr. Peter Štumpf,

Nagovor škofa Štumpfa pri maši na srečanju učiteljev na Ponikvi

 • ob 11.30 – predstavitev delavnice Jezik je treba spoštovati,
 • ob 11.45 – predavanje dr. Rosvite Pesek z naslovom Slovenija – moja domovina,
 • ob 13.30 – kosilo,
 • ob 14.30 – kulturni program,
 • ob 16.00 – ogled cerkve sv. Roka v Šmarju pri Jelšah pod vodstvom dr. Ferdinanda Šerbelja,
 • ob 18.00 – sklep.

Slomškov dan je praznik in srečanje učiteljev, vzgojiteljev, katehetov in staršev. Nameni vsakoletnega Slomškovega dneva so:

 • povezovati učitelje, vzgojitelje, katehete in starše;
 • približati bl. Antona Martina Slomška Slovencem;
 • aktualizirati Slomškova dela in v njih prepoznati sporočila za današnji čas;
 • sprejeti njegovo držo »da s tožbami ne bomo poboljšali sveta, ampak naj vsak v svojem stanu stori, kolikor premore, in hitro bo boljši svet«.

Letošnji Slomškov dan bo povezan s praznovanjem Slomškovega leta ob 150. letnici smrti bl. Antona Martina Slomška (1800–1862) in z letom vere. Zaslužnim učiteljem in katehetom bodo letos podelili Slomškova priznanja in naziv častni član Društva katoliških pedagogov Slovenije. Slomškov dan je predstavljen na povezavi www.dkps.si/drustvo/slomskov-dan, prejemniki Slomškovih priznanj iz preteklih letih pa na povezavi.

Zgibanka s podrobnejšimi informacijami

Poročilo o praznovanju Slomškovega dneva


Duhovni asistent p. Silvo Šinkovec ob Slomškovem dnevu

Papež Benedikt XVI. bo oktobra razglasil leto vere. Kristjani po vsem svetu smo povabljeni, da svojo vero prečistimo in poglobimo. Naš zavetnik Anton Martin Slomšek je velik zgled osebne vere. O veri pravi: »Kdor bogastvo izgubi, veliko izgubi, kdor poštenje izgubi, še več izgubi, kdor vero izgubi, vse izgubi, njemu ugasne luč sredi trdne noči. Varujte luč vere, da jo sovražni veter sedanjega sveta ne ugasne.« V vseh trenutkih je Slomšek ohranjal popolno zaupanje v Gospoda. Z njim je vzpostavljal prijateljski odnos v samoti, molitvi in premišljevanju. Človek se »v svetih urah nauči govoriti z Bogom in svetimi prebivalci nebes. To je velika korist, saj je molitev izvir milosti, korenina vseh dobrih del, odrešujoča lestev k Bogu, neranljivo orožje, protistrup grehu in krmilo vseh kreposti …« Sveti Avguštin pa piše: »Drevesa ne morejo roditi sadov, če se njihove korenine ne napoje z vodo, tako ne moremo imeti v obilici dragocenih sadov pobožnosti, če jih ne zalivamo z molitvijo. Kdor ne časti Boga in se ne raduje nenehnega pogovora z Bogom, je duhovno mrtev in brez zdrave pameti. Ne zna prav živeti, kdor ne zna prav moliti.«

Slomšek pravi o domovini: »Dežela, v kateri je bil kdo rojen, se imenuje rojstna dežela ali domovina. Vsakdo dobiva od svoje domovine mnogotere in velike dobrote. Zato je svoji domači deželi dolžan hvalo, ljubezen in pomoč. Domovina je naša ljuba mati! Bodimo si med seboj kakor otroci in pomagajmo iz vseh moči k sreči domovine in vsakega prebivalca!« Sledeče besede so mi vedno v vzpodbudo: »Bodite zavedni državljani, cenite svojo domovino, svoje korenine in slovenski jezik. Bodite ponosni na našo zgodovino in ne pustite se zavesti zlu, ki želi vse prikazovati kot slabo. Spoštujte se med seboj in poskušajte ohraniti zdravo jedro v sebi in okrog vas. Bog ceni slovenski narod, njegovo potrpežljivost, razsodnost in mirnost. Majhni so lahko včasih večji kot veliki. To velja tudi za slovenski narod. Bog daj, da bi vanj vstopilo še več vere. Začnite pri sebi in spreobrnite se. Bog vas bo bogato poplačal. Slovenski rod potrebuje več čistih src, trudite se zanje. Veliko ljudi danes postavlja napačne vrednote na prvo mesto. A še vedno velja, da je na prvem mestu Bog, na drugem družina in najbližji, na tretjem posel, šola in nato ostalo. Ker ni potrpežljivosti in strpnosti, veliko pa je napuha in osebnih interesov, se odnosi vseh vrst krhajo. Zato razpadejo družine, kolektivi; nobena razmerja ne trajajo več dolgo. Ljudje si kupujejo užitke, a notranjega miru si ne more nihče kupiti. Zanj je potrebno pravilno živeti. Berite Božjo besedo, slavite Boga in mu stopajte nasproti. Naj vas spremlja vsak dan veliko angelov. Naj vas spremljajo sveti, krstni zavetniki in naši slovenski priprošnjiki. Uporabljajte sveto olje, vodo in sol, da se zaščitite. Naj bo vsak vaš dan blagoslovljen.« Verujemo, da za domovino naredimo neskončno dobro, če jo redno priporočamo Bogu in svetim, posebno slovenskim priprošnjikom: Slomšku, Grozdetu, drinskim mučenkam, kakor tudi Baragi, Gnidovcu, Halasu, Magdaleni Gornik in vsem Slovencem, ki so pri Bogu. »Naj se dviga kvišku naša molitev, navzdol pa naj prihaja Božje usmiljenje.« Miha Herman nas vabi: »Molimo za trdno vero in zaupanje, da Bog vodi naše življenje. Naj nas skozi vsakdanje skrbi in obveznosti vodi Njegova luč, da bi ljudje preko nas prepoznali njegovo Ljubezen.«


Društvo katoliških pedagogov Slovenije (DKPS)

Društvo katoliških pedagogov povezuje in med člane vabi vse, ki se kakor koli in na kateri koli stopnji ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem, ali pa jih vzgojno in izobraževalno delo posebej zanima. Organizirano delujejo od leta 1988.

Njihova dejavnost je raznolika in razvejana ter zajema:

 • strokovna predavanja, delavnice in seminarje,
 • izdajanje revije Vzgoja,
 • za člane društva so pripravili in izdali Etični kodeks,
 • izvajajo prostovoljno delo Človek za druge,
 • povezujejo se s kolegi po Evropi in so člani mednarodnega združenja učiteljev SIESC,
 • doslej so dvakrat organizirali mednarodno konferenco za učitelje in vzgojitelje,
 • pripravili in izdali so več zbornikov,
 • v sodelovanju z Inštitutom Franca Pedička in Inštitutom Antona Trstenjaka so pripravili posvet o življenju in delu dr. Franca Pedička ter posvet Razvijanje etične kulture v šolstvu,
 • med seboj se povezujejo na dnevu prijateljstva, na strokovnih ekskurzijah v zamejstvo ter na Slomškovem dnevu.

V društvo je včlanjenih več kot 470 članov. Po Sloveniji delujejo v obliki območnih skupnosti v Ljubljani, Mozirju, Celju, Mariboru, Ljutomeru, Novem mestu, Zahodni Dolenjski, Tolminu in Kranju.


Dodatne informacije so na voljo na sedežu Društva katoliških pedagogov Slovenije na Ulici Janeza Pavla II. 13 v Ljubljani, tel. 01/438–39–87, e-pošta: [email protected] ali na spletni strani: www.dkps.si.