Slovenska karitas v letu 2016 pomagala 96.270 osebam

20.4.2017 Slovenija Akcija, Begunec, Cerkev v Sloveniji, Karitas

Danes, v četrtek 20. aprila 2017, je v Ljubljani ob 11.00 v prostorih Župnijske karitas Štepanja vas potekala novinarska konferenca, na kateri je Imre Jerebic, generalni tajnik Slovenske karitas predstavil začetek dobrodelne akcije Pomagajmo preživeti 2017 in letno poročilo celotne mreže Karitas za leto 2016. Alenka Petek, sodelavka Škofijske karitas Ljubljana je predstavila stiske, s katerimi se soočajo prejemniki pomoči Karitas. Dejavnost Župnijske karitas Štepanja vas je predstavila voditeljica Iva Žnidaršič.


Dobrodelna akcija POMAGAJMO PREŽIVETI 2017

Slovenska karitas deveto leto zapored začenja z vseslovensko dobrodelno akcijo Pomagajmo preživeti, ki je namenjena materialni pomoči v obliki hrane in plačila položnic za osebe, ki so v težavah zaradi brezposelnosti, nerednih ali prenizkih dohodkov.

V letu 2016 smo s pomočjo darovalcev v akciji Pomagajmo preživeti zbrali 168.000 EUR. Največji del sredstev smo uporabili za nakup hrane in za plačilo položnic (stanarine, stanovanjskih stroškov, ogrevanja, elektrike…). Manjši del pa je bil namenjen tudi za higienske pripomočke in drugo najnujnejšo pomoč. Pomoč iz naslova te akcije nadgrajuje pomoč v hrani iz sklada Za evropsko pomoč najbolj ogroženim. Za prejemnike pa je to predvsem dopolnilna pomoč, ki omogoča lažje preživetje gospodinjstvom, ki se soočajo s pomanjkanjem materialnih dobrin. 

Tudi letos vabimo k solidarnosti in sodelovanju v dobrodelni akciji Pomagajmo preživeti. Vsi ki bi želeli sodelovati, lahko sredstva nakažejo na:
 Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana
TRR: SI56 0214 0001 5556 761, Namen: Pomagajmo preživeti, sklic: SI00 930
BIC banke: LJBASI2X, Koda namena: CHAR 

Zgibanka s položnico je na voljo na spletni strani www.karitas.si, v zadnji izdaji Tednika Družina, v naslednjem tednu pa tudi na sedežih župnij in na vseh poštah po Sloveniji.


LETNO POROČILO mreže Karitas v letu 2016           
           
V letu 2016 smo v celotni mreži Karitas v obliki materialne pomoči (večinoma hrane in plačila položnic), z darovi darovalcev, donatorjev, delom prostovoljcev, sredstvi FIHO, ministrstev in lokalnih skupnosti ter hrano iz intervencijskih zalog EU pomagali 96.270 osebam po vseh slovenskih krajih. Med njimi je bilo 81.356 družinskim članov in posameznikov, 11.242 starejših, 2.318 migrantov in 1.354 brezdomcev. Skoraj 11.000 prostovoljcev, ki delujejo v 457 župnijskih Karitas, je ljudem v stiski razdelilo 3.668 ton hrane. Samo v lanskem letu je bilo pomoči v obliki plačila najnujnejših položnic deležnih 14.060 oseb. Dodatno je bilo v programe za otroke vključenih 28.790 otrok. Od tega jih je 12.500 prejelo pomoč s šolskimi potrebščinami. V različne oblike družabnosti in druženja je bilo vključenih več kot 47.000 starejših. Skupna vrednost programov pomoči Karitas v Sloveniji je v letu 2016 znašala 8.408.134 EUR in v tujini 457.508 EUR.   

Podrobnosti na : http://www.karitas.si/o-karitas/porocilo


Predstavitev Župnijske karitas Štepanja vas

Župnijska karitas Štepanja vas v letošnjem letu praznuje 25 let. V njej deluje 30 prostovoljcev, ki dvakrat tedensko z materialno pomočjo oskrbujejo približno 400 gospodinjstev oziroma 841 oseb. Večji del hrane, ki jo razdeljujejo, je iz naslova EU. Hrano dobijo tudi poklonjeno od posameznikov, predvsem zelenjavo. 3x na teden delijo tudi kruh, iz pekarn Grosuplje in Žito. V sodelovanju z bližnjimi šolami je v lanskem šolskem letu 146 otrok dobilo bone za nakup šolskih potrebščin. Ob torkih Župnijska karitas Štepanja vas pomaga brezdomcem z oblačili, tuširanjem in toplim obrokom. Vsak torek pripravijo tople obroke za 65-70 brezdomcev. V celotnem letu beležijo skupaj 3.000 obiskov. Svojo pozornost posvečajo tudi starejšim z obiski na domu in v domu za starejše.

Poziv Slovenske karitas Karitas:

Ob spremljanju stisk več kot 40.000 gospodinjstvih, ki na Karitas prejemajo pomoč, Slovenska Karitas apelira:

  • k povečanju minimalne plače na račun davčnih olajšav za podjetja,
  • da so do subvencij in različnih olajšav opravičeni tudi prejemniki nizkih pokojnin in zaposleni z minimalno ali neredno plačo,
  • da se omogoči programe ali prilagojena zaposlitev za osebe, ki so že več let brezposelne in imajo zdravstvene ter druge omejitve in ne sodijo v programe aktivne politike zaposlovanja,
  • da se zaščiti zaposlene pred nepotrebnim izmenskim, nočnim in nadurnim delom ali delom ob vikendih, ki ni nujno za oskrbo, zdravje in varnost ter se s tem družinam omogoči normalno življenje,
  • da država s sistemskimi ukrepi ustvari okolje za podnajemniška stanovanja z dostopno ceno, ki so jo zmožne pokriti družine z minimalnimi plačami.

Imre Jerebic,
generalni tajnik Slovenske karitas

Dodatne informacije dobite pri Saši Eržen na Slovenski karitas, tel. 01/300–59–60/67, e-naslov: [email protected]