Srečanje dveh sodišč: budimpeškega in mariborskega

Udeležence iz Slovenije je v svoji rezidenci sprejel madžarski primas kardinal Péter Erdő, budimpeško-esztergomski nadškof - Foto: Kanonist.eu Udeležence iz Slovenije je v svoji rezidenci sprejel madžarski primas kardinal Péter Erdő, budimpeško-esztergomski nadškof - Foto: Kanonist.eu

Člani in sodelavci Inštituta za kanonskopravne vede pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (Inštitut) ter sodniki Metropolitanskega cerkvenega sodišča Maribor so se od 17. do 18. junija 2019 udeležili strokovnega posveta v Budimpešti.

Slovenska zagovornica v madžarskem parlamentu
Prvi dan je udeležence posveta v madžarskem parlamentu (Országház) sprejela Erika Köleš Kiss, parlamentarna zagovornica slovenske narodnostne skupnosti na Madžarskem, skupaj s svojim sekretarjem dr. Ferencom Sütőm. V tem zakonodajnem telesu opravlja svojo funkcijo že drugi mandat. Ob mirnem sprehodu skozi parlamentarno poslopje, kjer hranijo tudi krono sv. Štefana, jim je predstavila svoje zavzemanje za slovensko manjšino na Madžarskem. Od 6. aprila 2014, ko so potekale volitve poslancev Državnega zbora na Madžarskem, je del sicer 199-članskega parlamenta tudi 12 narodnostnih zagovornikov, ki v njem zastopajo svojo narodnost. Temeljni zakon Madžarske določa, da so »narodnosti, ki živijo skupaj z nami, del madžarske politične skupnosti in so državotvorni dejavniki«. 

Skladno s tem je madžarski Zakon XXXVI. o Državnem zboru leta 2012 uvedel ta nov pravni institut in tako zagotovil zastopstvo različnih narodnosti v madžarskem parlamentu. Da bi Slovenci v madžarskem parlamentu imeli tudi svojega poslanca, bi moral ta zbrati približno 20 tisoč glasov na volitvah, kar pa je praktično nemogoče. Kot dodatno informacijo velja omeniti, da je parlament ob Donavi v Budimpešti mogočna neogotska arhitekturna mojstrovina madžarskega arhitekta Imreta Steindla, ki so ga odprli leta 1902. V njem je za 3 km rdečih preprog, za njegovo okrasitev pa so porabili 40 kg zlata.

Madžarska redno finančno podpira delovanje Katoliške Cerkve
V parlamentu sta se slovenski zagovornici in udeležencem iz Slovenije na delovnem kosilu pridružila državni sekretar za cerkvene zadeve Miklós Soltészin vodja oddelka za narodnostna vprašanja Tircsi Richárd, ki sta spregovorila o področjih sodelovanja med državo in Cerkvijo. To sodelovanje poteka nadvse zgledno, temelj pa mu daje pred petimi leti posodobljeni sporazum med Republiko Madžarsko in Svetim sedežem. 

Miklós je sodeloval pri pripravah te prenove sporazuma in se v povezavi s tem z veseljem spominjal dobrega sodelovanja s takratnim apostolskim nuncijem na Madžarskem, nadškofom mons. dr. Juliuszom Januszom, ki je bil kasneje imenovan za nuncija v Sloveniji. Za vzdrževanje sakralnih objektov, katoliških šol in drugih ustanov ter za vzdrževanje duhovnikov, madžarska država letno namenja 10 milijard forintov. Duhovniki, ki upravljajo župnije, v katerih je manj kot 5 tisoč prebivalcev, prejemajo s strani države še dodatno finančno pomoč, madžarska država pa duhovnikom sofinancira tudi nakup novega avtomobila. Pozornosti madžarske države sta deležni tako slovenska katoliška skupnost na Madžarskem kot tista na dvojezičnih območjih v Sloveniji. Zagovornica Köleš Kissova je dodala, da je madžarska država namenila 600 milijonov forintov za obnovo cerkve v Monoštru

Miklós in Tircsi sta povedala, da je v zadnjih osmih  letih na Madžarskem število ločitev upadlo  za 25 %, število porok se je povečalo za 40 %, število splavov pa se je zmanjšalo skoraj za polovico. Sogovornika sta poudarila, da ima pri vsem tem Katoliška Cerkev pomembno vlogo.

Srečanje z budimpeškimi Slovenci v konkatedrali sv. Štefana
Sveto mašo v konkatedrali sv. Štefana v Budimpešti, ki je tudi bazilika, je vodil vodja Inštituta in oficial (predsednik) mariborskega cerkvenega sodišča izr. prof. mons. dr. Stanislav Slatinek. Udeležili so se je tudi člani Društva Slovencev v Budimpešti skupaj s častno predsednico Ireno Pavlič, ki se je ob koncu bogoslužja zahvalila, da so mogli prisostvovati slovenskemu bogoslužju v sami konkatedrali in oficialu izročila šopek cvetja. Po lepotah bazilike je vse navzoče popeljal pomožni škof mons. György Snell, ki je velik častilec Matere Božje. Njegova želja je v prihodnosti obiskati Marijine cerkve v Sloveniji, posebej baziliki na Brezjah in Ptujski Gori.

Dva referata za poglobitev kanonskopravne znanosti 
Ker je bil strokovni posvet namenjen pregledu aktualnosti na področju kanonskega prava, je mag. Sebastijan Valentanz referatom predstavil motuproprij Vos estis lux mundi. S tem postopkovno-pravnim aktom se je papež Frančišek odzval na problematiko spolnih zlorab v Katoliški Cerkvi. Postopki za preprečevanje in spopadanje s temi kaznivimi dejanji, zaradi katerih je izdano zaupanje vernikov, veljajo na univerzalni ravni.   

Drugi dan obiska so udeleženci posveta prisluhnili tudi referatu izr. prof. dr. Stanislava Slatinekaz naslovom Pravica do obrambe. Predavatelj je predstavil nekatere pravne dileme in rešitve, da se v sodnih postopkih, ko gre za sum spolne zlorabe, zagotovi pravica do obrambe vseh vpletenih.

Avdienca pri madžarskem primasu kardinalu Erdőju
Udeležence iz Slovenije je v svoji rezidenci v predelu starega mestnega jedra Budimpešte kasneje na krajši delovni sestanek prijazno sprejel madžarski primas kardinal Péter Erdő, budimpeško-esztergomski nadškof. Pri pogovoru so sodelovali tamkajšnji kanonisti in uslužbenci njihovega cerkvenega sodišča.

Ker je kardinal tudi sam kanonist in veliki strokovnjak na področju kanonskega prava, je bil pogovor z njim za sodelavce Inštituta in sodnike izredno zanimiv ter bogat. Kardinal se je zanimal za delovanje Inštituta in cerkvenega sodišča v Mariboru ter predstavil možnosti podiplomskega študija kanonskega prava na katoliški univerzi v Budimpešti, kjer ta študij izvajajo tudi v italijanskem in angleškem jeziku. Mons. dr. Stanislav Slatinek je kardinalu prenesel pozdrave mariborskega nadškofa mons. mag. Alojzija Cvikla in dekana Teološke fakultete Univerze v Ljubljani prof. dr. Roberta Petkovška.

Obisk budimpeškega cerkvenega sodišča
Sledil je ogled prostorov in delovanja dveh cerkvenih sodišč. Pri vodenem obisku in pogovoru sta sodelovali notarka Porvan Irén Scholasticain branilka vezi Vadász Kinga. Budimpeško cerkveno sodišče sodi primere na 1. in 2. stopnji, posebnost pa je sodišče madžarskega primasa, ki sodi primere tudi na 3. stopnji. Gre za poseben zgodovinski privilegij, ki ga poleg Rimske rote uživajo še Rota Apostolske nunciature v Španiji in sodišče nadškofije Freiburg im Breisgau v Nemčiji.

Budimpeško cerkveno sodišče letno prejme od 120 do 130 tožbenih spisov za razglasitev ničnosti zakona na 1. stopnji, sodišče madžarskega primasa na 3. stopnji pa od 8 do 10 primerov. Sodni postopek na 1. stopnji je običajno zaključen v enem letu po vložitvi tožbenega spisa. Sodna pisanja strankam postopka pošiljajo po priporočeni pošti s povratnico, da je izkazan prejem.  

Sodni postopki so brezplačni
Sodni postopki so na vseh treh stopnjah brezplačni, stranke pa lahko poravnajo delne stroške po veljavnih sodnih tarifah. Nagrada sodnikom za posamezen primer je 7000 forintov (približno 20 eur), kar imenujejo štolnina. Pravniki kanonisti za predsodno svetovanje prejmejo nagrado s strani škofije. Seznam svetovalcev je javno objavljen. Voditeljica sodne pisarne, Porvan Irén Scholastica, je še povedala, da spise sodnih postopkov na sedežu sodišč v Budimpešti hranijo 10 let, nakar jih trajno hranijo v arhivu v Esztergomu in jih ne uničijo. Kadar želijo stranke pogledati spis, zaprisežejo, da dokumentov ne bodo fotografirale ali kako drugače reproducirale in jih objavljale na elektronskih medijih, niti jih izročale civilnim sodiščem. Lahko si naredijo izpiske. 

Katedrala v Esztergomu in zaključek v Dobrovniku
Udeleženci dvodnevnega posveta so v popoldanskem delu imeli na sporedu še voden ogled katedrale in bazilike v Esztergomu, kjer je nato sveto mašo vodil kanonik mariborskega stolnega kapitlja in dolgoletni sodnik zasliševalec Janko Strašek. Oba dneva sta bila navzoča parlamentarna zagovornica slovenske narodnostne skupnosti na Madžarskem Erika Köleš Kiss in njen sekretar. Strokovni posvet se je zaključili v Dobrovniku, kjer je udeležence v župnišču slovesno pogostil mag. Simon Štihec, branilec vezi za posamezne primere na Metropolitanskem cerkvenem sodišču v Mariboru in sodelavec Inštituta za kanonskopravne vede. Mag. Štihec zasluži veliko zahvalo za pomoč pri organizaciji tega lepega in pomembnega srečanja.  

Vir: www.kanonist.eu