Srečanje škofa Andreja Sajeta s predstavniki Zbora za Republiko

5.9.2023 Novo mesto Škofija Novo mesto, Civilna družba
Pred stolnico v Novem mestu Pred stolnico v Novem mestu

V torek, 5. septembra 2023, je v prostorih škofije Novo mesto potekalo srečanje s predsednikom Slovenske škofovske konference, škofom Andrejem Sajetom ter predstavnikoma omenjenega zbora, Francetom Cukjatijem in Janezom Podobnikom.

Predstavnika Zbora za Republiko sta v pogovoru predstavila poslanstvo in delovanje Zbora ter poudarila, da škofje s svojim delovanjem odpirajo prostor dobrega upanja v post-krščanskem svetu. Izrazila sta nujo po graditvi skupne pripovedi in potrebo tako po temeljnem navdihu kakor tudi po oblikovanju konstruktivnih vprašanj, povezovanju ter dobri komunikaciji na terenu. Zbor za Republiko želi svoje poslanstvo približati čim večjemu številu ljudi.

Škof Saje je poudaril, da podpira družbeno aktivnost, odgovornost in prizadevanje za dobrobit naroda. Ljudje naj se zavedajo, da lahko veliko naredijo, saj niso le gledalci, ampak soustvarjalci pozitivnih drž in premikov naprej. Kristjanu lahko poglobljena vera pomaga k večji družbeni odgovornosti. Verni in neverni skupaj gradimo svet, ki bo dober za naše ljudi. Tudi vera je za državo pozitivna vrednota in v življenje vnaša dodano vrednost. Prizadevati si moramo tako za strpnost kot za bratstvo. Dejal je še, da podpira prizadevanja Zbora za Republiko, vendar ne v smislu vmešavanja v politiko, temveč v smislu naloge Cerkve, ki je povezovanje, prebujanje ljudi, da izstopajo iz privajenih okvirjev in spodbujanje dobrega delovanja v lastnem okolju in širši družbi.

V nadaljevanju pogovora so se sogovorniki dotaknili aktualnih dogodkov v Sloveniji in Evropi, kakor tudi možnih pozitivnih pobud in načinov spodbujanja ljudi, da bi se v skupnem prostoru vse bolj spoštovala in uresničevala demokratična načela dobrega sobivanja in sodelovanja.