Srečanje slovenskih škofov s p. Hansom Zollnerjem o zaščiti otrok in mladoletnih

17.11.2020 Cerkev v Sloveniji SŠK, Zaščita otrok

Danes, 17. novembra 2020, so se slovenski škofje preko spleta srečali z jezuitom p. Hansom Zollnerjem, vodilnim cerkvenim strokovnjakom na področju zaščite otrok in mladoletnih ter predsednikom Centra za zaščito otrok (CCP) na papeški univerzi Gregoriana. 

Tema srečanja je bila izmenjava stališč in izkušenj na področju prizadevanj Katoliške cerkve za zaščito otrok, mladoletnih in ranljivih odraslih. Pater Zollner je v predavanju slovenske škofe seznanil s prizadevanji Cerkve za zaščito otrok in mladoletnih v obdobju zadnjih dvajsetih let. Izpostavil je pomen ustrezne začetne in stalne formacije duhovnikov, redovnikov in redovnic ter škofe pozval, da so dejavni na tem področju. Prav tako je p. Zollner odgovarjalna vprašanja škofov, ki so vključevala teme s področja preventive, zavzemanja za žrtve spolnega nasilja ter izvajanja ustrezne pastoralne skrbi in spremljanja duhovnikov in drugih pastoralnih delavcev.

Slovenski škofje so p. Zollnerja seznanili z novimi dopolnjenimi smernicami za zaščito otrok ter delovanjem Ekspertne skupine za zaščito mladoletnih in ranljivih odraslih pri SŠK. P. Zollner je izrazil podporo vsem prizadevanjem škofom, ki gredo v smeri večjega ozaveščanja pastoralnih delavcev in vernikov o omenjeni temi. 

Pater Hans Zollner je včeraj in danes v ločenih terminih predaval preko spleta tudi duhovnikom, višjimi redovnimpredstojnikom in predstojnicam, Ekspertni skupino ter članom obeh cerkvenih sodišč. Danes popoldne pa se bo prav tako preko spleta srečal s predstavniki medijev ter slovenskimi katehisti in katehistinjami.

Organizacija srečanja s p. Hansom Zollnerjem je del prizadevanj slovenskih škofov za okrepitev dosedanjega dela na področju zaščite otrok, mladoletnih in ranljivih odraslih.

 

Dr. Tadej Jakopič
Tiskovni predstavnik SŠK


V zadnjih letih so slovenski škofje za zaščito otrok sprejeli vrsto ukrepov oz. odzivov, ki predstavljajo okvir za preprečevanje zlorab in so pravna podlaga za hitro in učinkovito procesiranje primerov:

 1. Upoštevajoč dosedanje izkušnje, obravnave spolnih zlorab, delo Ekspertne skupine za zaščito otrok in mladoletnih pri SŠK in dopolnjeno zakonodajo Svetega sedeža za to področje, so slovenski škofje sklenili, da se pripravijo nove Smernice za zaščito otrok, mladoletnih in ranljivih odraslih oseb v Katoliški cerkvi v Sloveniji. Določila veljajo za celotno območje SŠK in zajemajo klerike, redovnike in redovnice ter laike, ki delajo v cerkvenih službah. Škofje so nove smernice sprejeli na 120. redni seji, ki je potekala 5. oktobra 2020;
 2. Škofje so 13. januarja 2020 ustanovili Sklad za financiranje psihološke pomoči domnevnim žrtvam spolnih zlorab z namenom, da se žrtvam ali domnevnim žrtvam spolnih zlorab katoliških duhovnikov, diakonov oz. drugih verskih uslužbencev, omogoči ustrezna strokovna psihoterapevtska pomoč;
 3. Na 117. redni seji SŠK so škofje preimenovali Ekspertno skupino za reševanje primerov spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem v Ekspertno skupino za zaščito mladoletnih in ranljivih odraslih pri SŠK;
 4. 11. aprila 2019 je SŠK sprejela Navodilo o uveljavljanju ničelne stopnje tolerance do spolnih zlorab. V njem so škofje med drugim določili, da je »verski uslužbenec (npr. duhovnik, katehet) dolžan centru za socialno delo, policiji ali državnemu tožilstvu naznaniti vsak sum, indic ali informacijo o spolni zlorabi (ne glede na čas dogodka), s katero je soočen pri ali v zvezi z opravljanjem pastoralne dejavnosti, in sicer v najkrajšem možnem času«;
 5. 8. aprila 2019: je bila v galeriji Družina v Ljubljani predstavitev dokumenta papeža Frančiška z naslovom Sklepni govor na srečanju za zaščito mladoletnih v Cerkvi;
 6. 5. oktober 2018: škofje sprejmejo Navodilo o prepovedi opravljanja verske dejavnosti z eno mladoletno osebo;
 7. 16. april 2018: Tajništvo SŠK poda pravno pojasnilo z naslovom Dolžnosti naznanitve spolnih zlorab državnim organom – Domnevna žrtev spolnih zlorab ima pravico do cerkvenega sodnega postopka;
 8. 10. marec 2014: Slovenski škofje sprejmejo novo različico Smernic za ravnanje v primeru zlorab;
 9. 2013: Tajništvo SŠK oblikuje posebno spletno stran, kjer so zbrani najpomembnejši dokumenti, odgovori na pogosta vprašanja ter kontakti, kamor se lahko žrtve ali njihovi starši obrnejo po pomoč: https://katoliska-cerkev.si/zascita-otrok-v-cerkvi-na-slovenskem;
 10. 2012: SŠK potrdi dopolnitev Smernic iz leta 2006;
 11. 28. september 2009: SŠK sprejme pravilnik delovanja Ekspertne skupine za reševanje primerov spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem;
 12. 7. marec 2006: stopijo v veljavo Smernice za ravnanje v primeru spolnih zlorab mladoletnih oseb s strani klerikov, članov redovnih skupnosti in drugih cerkvenih delavcev v Cerkvi na Slovenskem.