Srečanje sodelavcev cerkvenih sodišč Ljubljane in Maribora

17.5.2017 Ljubljana Cerkveno pravo, Cerkveno sodišče

V sredo, 17. maja 2016, je v prostorih ljubljanske nadškofije potekalo letno srečanje sodnikov in drugih sodelavcev cerkvenih metropolitanskih sodišč Ljubljane in Maribora.

Zbrane je najprej nagovoril ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore OFM, moderator cerkvenega sodišča v Ljubljani. Sodelavcem sodišča se je zahvalil za njihovo delo in jih povabil k sočutju in razumevanju današnjega človeka, ki živi v hitro se spreminjajoči družbi, kjer ni nič trdno in stalno. Negotovost življenja vpliva na človekovo samopodobo in njegovo identiteto ter posledično tudi na razumevanje družine in zakonske zveze. Priče smo razvrednotenju družine, ki jo mnogi razumejo kot nekaj začasnega. V sozvočju s posinodalno spodbudo papeža Frančiška Radost ljubezni je izpostavil potrebo po temeljitejši pripravi na zakon, kjer bodo zaročenci prehodili pot vere in se zavestno odločili za sprejem svetega zakona, kjer Boga pokličejo za pričo in varuha njihovega zakona. V tem smislu Slovenska škofovska konferenca pripravlja tudi nove smernice.

Dr. Stanislav Slatinek, sodni vikar mariborskega sodišča, je predstavil dosedanje izkušnje in dileme glede kratkega sodnega postopka ugotavljanja ničnosti zakonske zveze, ki je bil uveden pred kratkim za evidentne primere ničnosti. Primeri kratkih postopkov so sorazmeroma redki, sam postopek pa skupaj z ostalimi procesnimi spremembami, kjer sodba druge stopnje praviloma ni več potrebna, pomaga k hitrejšemu zaključku pravdnih postopkov in delitvi pravice, ki mora biti v skladu z resnico o zakonu in nameni zaročencev.

Dr. Andrej Saje, sodni vikar cerkvenega sodišča v Ljubljani, je poročal o personalni zasedbi sodišča in delu v preteklem obdobju. Poleg desetih sodnikov na tej ustanovi sodelujejo še branilec zakonske vezi, notar, pravdnik ter izvedenec psiholoških ved in strokovna svetovalka. Sodišče je v letošnjem letu sprejelo v obravnavo 25 primerov, odprtih postopkov pa je še 64. V letošnjem letu pa je bilo že zaključenih 17 primerov. V nadaljevanju je sodni vikar spregovoril na temo Pomanjkanje razsodnosti in notranje svobode kot vzroka za ničnost zakona v luči sodne prakse. Zakonik cerkvenega prava določa, da so nesposobni za zakon tisti, ki trpijo zaradi pomanjkljive razsodnosti glede sprejema in izročitve bistvenih zakonskih pravic in dolžnosti (kan. 1095 § 2). Za pomanjkljivo razsodnost gre tedaj, kadar zaročenec zaradi patoloških in bolezenskih vzrokov ne zmore razločevanja in premišljene odločitve, ki mora biti sorazmerna glede na njegovo naravo ter pravice in dolžnosti, ki jih z zakonom sprejema. Kritična meja nastopi takrat, ko sta prizadeta razum in volja. V povezavi s potrebno razsodnostjo se v sodni praksi obravnava tudi vprašanje notranje svobode, ki je razlog za neveljavno privolitev v primeru, ko razum vpliva na voljo na način, da mu slednja slepo sledi brez možnosti ugovora.

Sestra Ljubica Jozić HKL, svetovalka v predsodnem postopku, je predstavila izkušnje informativnih pogovorov glede ničnosti zakona, kjer se zakonci, ki se jim je zakon podrl, lahko informirajo glede ugotavljanja ničnosti zakona glede na njihov položaj in ali obstajajo temelji za začetek postopka. Namestnik sodnega vikarja v Ljubljani p. dr. Viktor Papež OFM je navzočim podal glavne iztočnice papeževega govora sodnikom Rimske Rote v januarju 2017, kjer so osrednje teme: odnos med vero in zakonsko zvezo, ljubezen, ki potrebuje resnico, formacija mladih kot priložnost za evangelizacijo, pomen poglobljene priprave na zakon in spremljanje mladoporočencev. Dr. Rafko Valenčič je ob koncu srečanja predstavil ravnokar objavljen prevod komentarja kardinala Francesca Coccopalmerija k posinodalni spodbudi Radost ljubezni. Udeleženci strokovnega srečanja so se zadržali še v pogovoru o aktualnih temah in izzivih, s katerimi se srečujejo pri svojem poslanstvu in izrazili željo po nadaljevanju izobraževanju te vrste.

 

dr. Andrej Saje, sodni vikar