Srečanje sodelavcev metropolitanskih sodišč v Cerkvi na Slovenskem

23.1.2013 Ljubljana Cerkveno sodišče
Srečanje predstavnikov cerkvenih sodišč v Celju - foto - SŠK Srečanje predstavnikov cerkvenih sodišč v Celju - foto - SŠK

V prostorih nadškofijskega ordinariata na Ciril-Metodovem trgu 4 v Ljubljani bo v sredo, 23. januarja 2013, potekalo letno srečanje sodnikov in strokovnih sodelavcev ljubljanskega in mariborskega metropolitanskega cerkvenega sodišča. Srečanja se bo udeležil tudi moderator ljubljanskega sodišča nadškof dr. Anton Stres. Zbrane bosta nagovorila predsednika (oficiala) obeh sodišč p. dr. Viktor Papež OFM in dr. Stanislav Slatinek ter podala poročilo o delu v preteklem koledarskem letu. Sodnica s. dr. Giovanna Maria Colombo SL bo zbrane nagovorila v predavanju z naslovom: Moralna gotovost sodnika v ničnostnih zakonskih pravdah.


Cerkvena sodišča

Sestavo, delovanje in pristojnosti cerkvenih sodišč na različnih stopnjah določajo in predpisujejo: Zakonik cerkvenega prava (ZCP)[1] v sedmi knjigi z naslovom Postopki (kann. 1400–1752), dokument Dignitas connubii (Dostojanstvo zakona),[2] za rimska sodišča pa tudi apostolska konstitucija Pastor Bonus[3] (1988) in drugi predpisi.

V skladu z ZCP ima vsaka (nad)škofija lahko svoje cerkveno sodišče. V primeru več manjših škofij je eno sodišče pristojno za več škofij. V Cerkvi na Slovenskem je prvostopenjsko Metropolitansko cerkveno sodišče v Ljubljani poleg ljubljanske nadškofije pristojno tudi za škofiji Koper in Novo mesto, prvostopenjsko Metropolitansko cerkveno sodišče v Mariboru pa je poleg mariborske nadškofije pristojno tudi za škofiji Celje in Murska Sobota. Drugostopenjsko sodišče za Ljubljano je Maribor, za Maribor pa Ljubljana. Škofijska sodišča se v praksi posvečajo predvsem ugotavljanju (ne) veljavnosti cerkvenega zakona.

Sodišče tretje stopnje deluje v okviru rimske kurije in se imenuje Rimska Rota. Poleg tega v okviru Svetega sedeža[4] deluje Apostolska signatura, ki je administrativno sodišče za presojo pravilnosti cerkvenih pravnih postopkov za vesoljno Cerkev, obenem pa ima tudi pristojnosti za imenovanja cerkvenih sodnikov na lokalnih sodiščih. Tretje sodišče v okviru vesoljne Cerkve je Apostolska penitenzieria, ki je pristojna za notranje zakramentalno področje. V zadnjem času je bilo v okviru Kongregacije za nauk vere ustanovljeno tudi sodišče, ki presoja kazniva dejanja spolnih zlorab.