Svetovno srečanje Kongregacije za katoliško vzgojo in konferenca evropske mreže katoliških šol CEEC

21.11.2015 Vatikan Izobraževanja, Šola

V soboto, 21. novembra, se je v Vatikanu sklenilo svetovno srečanje Kongregacije za katoliško vzgojo, ki je pod naslovom Vzgoja in izobraževanje danes in jutri združilo skoraj 2.000 predstavnikov katoliškega šolstva s celega sveta. Srečanje se je zaključilo z avdienco pri papežu Frančišku, ki je zbrane vnovič pozval k celostni obravnavi človeka in skrbi za vse, tudi tiste najbolj odrinjene. Dejal je še, da mora biti učitelj pogumen in inovativen, da mora z eno nogo stati na znanem in varnem terenu, z drugo pa vedno vstopati v neznano.

Kongres, ki se je pričel v sredo, 18. 11., je sicer v največji meri zaznamovalo veliko število poročil o izzivih in dobrih praksah s celega sveta. Bogatim teoretično pedagoškim prispevkom pa je bilo kljub izredno veliki pestrosti različnih situacij po svetu vseeno skupno naslavljanje podobnih tematik. Že pripravljalno delo Kongregacije, ki je vključevalo analizo skoraj 200 poročil o stanju katoliškega šolstva, ki so jih posredovale večinoma škofovske konference, je izrisalo štiri glavne tematike.

Vprašanje identitete med odprtostjo in hranjenjem tradicije, vprašanje vseh različnih deležnikov šolskega prostora in njihovega boljšega sodelovanja, vprašanje formacije učiteljev in vodstvenih delavcev na katoliških šolah ter vprašanje zagotavljanja finančnih sredstev so vsa vprašanja, ki so zanimiva in aktualna tudi za slovensko katoliško šolstvo.

Zelo spodbudni pa so tudi prvi sadovi kongresa in pripravljalnega dela opravljenega pred srečanjem. Z namenom krepitve komunikacije med različnimi akterji na področju katoliške vzgoje in izobraževanja so na Kongregaciji osnovali svet za katoliško šolstvo. Njegovo rednejše srečevanje obeta nove priložnosti in možnosti za izmenjevanje dobrih praks in pripravo dokumentov, ki bodo lahko služili katoliškim šolam po svetu. Kongregacije pa je poleg tega tudi pripravila fundacijo, ki bo podpirala različne inovativne projekt na področju šolstva ter inštitut na eni izmed rimskih univerz, ki bo šolam nudil pomoč z raziskovalnimi dejavnostmi in razvojem pedagoških doktrin.

Po svetovnem srečanju, ki je bilo organizirano ob 50. obletnici koncilskega dokumenta Gravissimum Educationis in 25. obletnici enciklike Ex Corde Ecclesie, se je v Rimu pričela še konferenca evropske mreže katoliških šol CEEC. Ob širjenju in razvijanju tematik, začrtanih na svetovnem srečanju, so delegati nadaljevali z razpravo o delovni temi (medreligijskega) dialoga v katoliških šolah in se seznanili z različnimi praksami v zelo različnih kontekstih Švedske, Grčije in Belgije.

Slovensko škofovsko konferenco oz. njeno komisijo za šolstvo, ki je pristojna za vprašanja šolstva, vzgoje in izobraževanja, sta na srečanju CEEC zastopala dr. Roman Globokar, tajnik komisije, in Marko Weilguny. Na kongresu Kongregacije pa sta se jima pridružili še predstavnici uršulink sestra Katja Štemberger z Osnovne šole Alojzija Šuštarja ter sestra Nina Ipavec, ravnateljica Angelinega vrtca v Ljubljani.