Teden vzgoje 2020: Slovenija, moja domovina

»Učence je treba seznaniti z vsemi potrebnimi rečmi, ki jih čakajo v prihodnjem javnem življenju, da bode šola deci modra priprava za javno življenje.«  (bl. Anton Martin Slomšek)    

Društvo katoliških pedagogov Slovenije (DKPS) v sodelovanju s Slovenskim katehetskim uradom (SKU) pripravlja tretji teden vzgoje, ki je letos posvečen tematiki "Slovenija, moja domovina". Spodbuditi želimo ljubezen do domovine in hvaležnost za samostojno državo Slovenijo. V tednu vzgoje bi se radi Bogu zahvalili, da imamo svojo državo, da imamo svoj jezik, da imamo svoj kos zemlje, da imamo vse, kar imajo sodobne države. Imamo demokratično politično ureditev, ki je nasprotje totalitarni oblasti. Tudi to je Božji dar. Radi bi prebudili veselje, da smo, kar smo. Da bi cenili sebe, svoje sosede, sošolce, sodelavce, sovaščane in someščane. Čeprav so drugačni od nas in mislijo drugače. Vsi smo del iste države, iste kulture, iste zgodovine. Radi bi spodbudili razmislek, kako mladim predstaviti nastanek naše države. Radi bi, da bi mladi doživljali, da je lepo biti Slovenec. Predvsem pa bi v tednu vzgoje radi molili. Pri vsaki sveti maši. Izrekali bomo besede zahvale Bogu za vse, kar smo in kar imamo. Izrekali bomo besede priprošnje za vse, česar nimamo in si želimo. Verujemo v moč molitve, zato bomo ta teden molili za našo domovino. Za mlade, da bi odkrili lepoto svoje dežele, svoje države in postajali njeni aktivni in odgovorni državljani. Mlade je treba že v šoli pripraviti, da bodo aktivni v javnem življenju. Demokracija smo ljudje s svojo demokratično kulturo. To pa je treba ves čas ustvarjati. K temu lahko vsak veliko prispeva.   Z našimi razmišljanji želimo letos še posebej osvetliti pogled na temo domovine in države Slovenije ter z blagoslovom in molitvijo poudariti, da verjamemo v moč Božjega varstva v prihajajočem šolskem in katehetskem letu.   Dogodki v tednu vzgoje:

  • Tiskovna konferenca je potekala v ponedeljek, 31. 8. 2020, ob 11.00, v prostorih Družine. Na njej je pomožni škof msgr. dr. Franc Šuštar - predsednik Komisije za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci, prebral izjavo o vzgoji; mag. s. Magda Burger je predstavila nagovor katehetom ob novem katehetskem letu, ki ga je pripravil nadškof msgr. dr. Marjan Turnšek, predsednik SKU; dr. Silvo Šinkovec pa je orisal glavne poudarke letošnjega tedna vzgoje.
  • Knjižica z besedili - uvod v sveto mašo, kratko razmišljanje in prošnje za vse potrebe. Vsaka župnija lahko pripravljeno gradivo uporabi pri sveti maši, v svojem glasilu/oznanilih, na župnijski spletni strani ipd. Besedilo je objavljeno na spletni strani Društva katoliških pedagogov Slovenije (DKPS) in Slovenskega katehetskega urada (SKU). 
  • Vabimo, da se teden začne z branjem Izjave o vzgoji msgr. dr. Franc Šuštarja, v nedeljo 6. 9. 2020. Zaključi pa z blagoslovom za novo šolsko leto, ki ga spremlja blagoslov šolskih torb, na katehetsko nedeljo 13. 9. 2020. Otroke, pedagoške delavce in starše izročamo v Božje roke, jih redno blagoslavljamo in zanje molimo. Priporočila glede blagoslova uporabljajte skladno s trenutno epidemiološko sliko in smernicami SŠK in NIJZ.   
  • Dodatno gradivo: če bi kdo želel več gradiva na letošnjo temo tedna vzgoje, ga bo našel v reviji Vzgoja št. 84., december 2019 - članki iz mednarodne konference "Vzgoja za ljubezen do domovine in države".

Vabljeni, da teden vzgoje pospremimo z molitvijo in aktivnim sodelovanjem po župnijah.    Več informacij: DKPS ([email protected]; 01 43 83 983) in SKU ([email protected]; 031 312 110).  


Pripete datoteke:

Teden vzgoje 2020, Slovenija moja domovina.pdf