V veljavo so stopile dopolnjene Smernice za zaščito otrok, mladoletnih in ranljivih odraslih oseb v Katoliški cerkvi v Sloveniji

1.12.2020 Katoliška cerkev v Sloveniji SŠK, Zaščita otrok

Slovenska škofovska konferenca (SŠK) si že vrsto let prizadeva zaščititi otroke, mladoletne in ranljive odrasle pred zlorabami ter vsako obliko nasilja. S tem namenom so nastale dopolnjene Smernice za zaščito otrok, mladoletnih in ranljivih odraslih oseb v Katoliški cerkvi v Sloveniji, ki jih je SŠK sprejela na 5. oktobra 2020 v Laškem in ki so stopile v veljavo s 1. decembrom 2020. Glavni namen Smernic je zaščita mladoletnih in ranljivih odraslih oseb ter pomoč žrtvam, da bodo našle pomoč in spravo.

Nove Smernice vsebujejo glavna določila iz prejšnjih dveh verzij, ki so bile sprejete leta 2006 in 2014 – kakor je zapisano in navedeno v preambuli – ter dodajajo naslednje novosti: 

 1. širijo definicijo spolne zlorabe (prim. točka 1),
 2. lajšajo dostopnost sprejemanja prijav spolnih zlorab, kot je prijavno okence na spletnih straneh vseh škofij (prim. točke 9, 11-13, 17, 22),
 3. opredeljujejo dolžnost prijavljanja spolnih zlorab (prim. točke 40-45),
 4. dodatno krepijo zaščito prijaviteljev spolnih zlorab (prim. točke 46-48),
 5. poudarjajo skrb za žrtve (prim. točke 75-76),
 6. opredeljujejo postopek v primeru prijave zoper škofa (prim. točke 49-68) ter
 7. vključujejo prepoved opravljanja verske dejavnosti na samem z eno mladoletno osebo (točka 80).

Novo besedilo Smernic upošteva določila iz najnovejših dokumentov Svetega sedeža in Slovenske škofovske konference o zaščiti otrok - kronološki pregled:

 1. Motu proprio papeža Frančiška Kakor ljubeča mati (4.6.2016),
 2. Navodilo SŠK o prepovedi opravljanja verske dejavnosti z eno mladoletno osebo (5.10.2018),
 3. Navodilo SŠK o uveljavljanju ničelne stopnje tolerance do spolnih zlorab (11.4.2019),
 4. Motu proprio papeža Frančiška Vi ste luč sveta (9.5.2019),
 5. Reskript papeža Frančiška Določila glede hujših kaznivih dejanj (4. 10. 2019),
 6. Reskript Glede zaupnosti pravd (4. 12. 2019) ter
 7. Dokument Kongregacije za nauk vere z naslovom Vademecum glede nekaterih točk postopka v obravnavanju primerov spolne zlorabe mladoletnih, ki so jih zagrešili kleriki  (16. 7. 2020).

Prav tako je v nove smernice SŠK vnesla izboljšave, ki jih je predlagala Ekspertna skupina za zaščito otrok in mladoletnih pri SŠK na podlagi svojega dosedanjega dela. 

Smernice SŠK so vodilo za Katoliško cerkev v Sloveniji, ki upošteva tako kanonsko pravo kot slovensko civilno zakonodajo, zato so prilagojene za naše okolje. 

Smernicah gre za celosten pristop k vprašanju zaščite otrok, mladostnikov in ranljivih odraslih, zato zajemajo tudi področja kot so preventivno delovanje, formacijo duhovnikov in pastoralnih sodelavcev ter ustrezno obveščanje javnosti. 

Področje zaščite otrok v Katoliški cerkvi v Sloveniji je dopolnjeno tudi z Vademecumom, ki ga je izdal Sveti sedež in je priročnik z navodili za postopanje ter obravnavo primerov spolne zlorabe nad mladoletnimi, ki so jih zagrešili kleriki. Vademecum ni normativno besedilo ali zakonsko določilo.


Več o zaščiti otrok v Cerkvi na Slovenskem je objavljeno na posebni spletni strani.


V zadnjih letih so slovenski škofje za zaščito otrok, mladoletnih in ranljivih odraslih sprejeli vrsto ukrepov oz. odzivov, ki predstavljajo okvir za preprečevanje zlorab ter so pravna podlaga za hitro in učinkovito procesiranje primerov.

1) Od 16. do 17. novembra 2020 je Slovenska škofovska konferenca (SŠK) organizirala poseben e-seminar na temo zaščite otroke, mladoletnih in ranljivih odraslih v Katoliški cerkvi v Sloveniji z naslovom Ozdravljenje in prenova. Predavatelj je bil nemški jezuit p. Hans Zollner, ki je vodilni poznavalec omenjene tematike. Zaradi epidemije COVID-19 je simpozij, ki je bil sprva načrtovan v živo, potekal preko videokonference. V ločenih terminih je p. Zollner predaval slovenskim škofom, duhovnikom, katehistinjam in katehistom, redovnim predstojnikom in predstojnicam, predstavnikom katoliških medijev, katoliškim izobraževalnim ustanovam, Ekspertni skupni za zaščito mladoletnih in ranljivih odraslih pri SŠK ter cerkvenim sodiščem.

2) Upoštevajoč dosedanje izkušnje, obravnave spolnih zlorab, delo Ekspertne skupine za zaščito otrok in mladoletnih pri SŠK in dopolnjeno zakonodajo Svetega sedeža za to področje, so slovenski škofje sklenili, da se pripravijo nove Smernice za zaščito otrok, mladoletnih in ranljivih odraslih oseb v Katoliški cerkvi v Sloveniji. Določila veljajo za celotno območje SŠK in zajemajo klerike, redovnike in redovnice ter laike, ki delajo v cerkvenih službah. Škofje so nove smernice sprejeli na 120. redni seji, ki je potekala 5. oktobra 2020. Prav tako na seji SŠK v Laškem so škofje določili, da se duhovnike, redovnice in redovnike seznani z vsebinami e-seminarja p. Hansa Zollnerja.

3) Škofje so 13. januarja 2020 ustanovili Sklad za financiranje psihološke pomoči domnevnim žrtvam spolnih zlorab z namenom, da se žrtvam ali domnevnim žrtvam spolnih zlorab katoliških duhovnikov, diakonov oz. drugih verskih uslužbencev, omogoči ustrezna strokovna psihoterapevtska pomoč.

4) Na 117. redni seji SŠK so škofje preimenovali Ekspertno skupino za reševanje primerov spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem Ekspertno skupino za zaščito mladoletnih in ranljivih odraslih pri SŠK;

5) 11. aprila 2019 je SŠK sprejela Navodilo o uveljavljanju ničelne stopnje tolerance do spolnih zlorab. V njem so škofje med drugim določili, da je »verski uslužbenec (npr. duhovnik, katehet) dolžan centru za socialno delo, policiji ali državnemu tožilstvu naznaniti vsak sum, indic ali informacijo o spolni zlorabi (ne glede na čas dogodka), s katero je soočen pri ali v zvezi z opravljanjem pastoralne dejavnosti, in sicer v najkrajšem možnem času«;

6) 8. aprila 2019: je bila v galeriji Družina v Ljubljani predstavitev dokumenta papeža Frančiška z naslovom Sklepni govor na srečanju za zaščito mladoletnih v Cerkvi;

7) 5. oktober 2018: škofje sprejmejo Navodilo o prepovedi opravljanja verske dejavnosti z eno mladoletno osebo;

8) 16. april 2018: Tajništvo SŠK poda pravno pojasnilo z naslovom Dolžnosti naznanitve spolnih zlorab državnim organom – Domnevna žrtev spolnih zlorab ima pravico do cerkvenega sodnega postopka;

9) 10. marec 2014: Slovenski škofje sprejmejo novo različico Smernic za ravnanje v primeru zlorab;

10) 2013: Tajništvo SŠK oblikuje posebno spletno stran, kjer so zbrani najpomembnejši dokumenti, odgovori na pogosta vprašanja ter kontakti, kamor se lahko žrtve ali njihovi starši obrnejo po pomoč: https://katoliska-cerkev.si/zascita-otrok-v-cerkvi-na-slovenskem;

11) 2012: SŠK potrdi dopolnitev Smernic iz leta 2006;

12) 28. september 2009: SŠK sprejme pravilnik delovanja Ekspertne skupine za reševanje primerov spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem;

13) 7. marec 2006: stopijo v veljavo Smernice za ravnanje v primeru spolnih zlorab mladoletnih oseb s strani klerikov, članov redovnih skupnosti in drugih cerkvenih delavcev v Cerkvi na Slovenskem.