V veljavo stopajo nove Smernice za zaščito otrok in Sklad za financiranje psihološke pomoči

1.12.2020 Cerkev v Sloveniji Cerkev v Sloveniji, SŠK, Zaščita otrok

Slovenska škofovska konferenca (SŠK) si že vrsto let dejavno prizadeva zaščititi otroke, mladoletne in ranljive odrasle pred zlorabami in vsako obliko nasilja. S tem namenom so nastale nove Smernice za zaščito otrok, mladoletnih in ranljivih odraslih oseb v Katoliški cerkvi v Sloveniji, ki jih je SŠK sprejela na 120. redni seji, ki je potekala 5. oktobra 2020 v Laškem.

Prve Smernice za ravnanje v primeru spolnih zlorab mladoletnih oseb s strani klerikov, članov redovnih skupnosti in drugih cerkvenih delavcev v Cerkvi na Slovenskem je SŠK sprejela leta 2006 na svoji 28. redni seji. Na 78. izredni seji 10. marca 2014 v Ljubljani so škofje smernice posodobili in dopolnili. Upoštevajoč dosedanje izkušnje, obravnave spolnih zlorab, delo Ekspertne skupine za zaščito otrok in mladoletnih pri SŠK in dopolnjeno zakonodajo Svetega sedeža za to področje, slovenski škofje so sklenili, da se s tem dokumentom nadomestijo Smernice iz leta 2014. Novo besedilo Smernic velja za celotno območje SŠK in zajema klerike, redovnike in redovnice ter laike, ki delajo v cerkvenih službah. 

Ob Smernicah stopa v veljavo tudi delovanje Sklada za financiranje psihološke pomoči domnevnim žrtvam spolnih zlorab, ki so ga ustanovili slovenski škofje na 116. redni seji Slovenske škofovske konference (SŠK), ki je potekala 13. januarja 2020 v Mariboru z namenom, da se žrtvam ali domnevnim žrtvam spolnih zlorab katoliških duhovnikov, diakonov oz. drugih verskih uslužbencev, omogoči ustrezna strokovna psihoterapevtska pomoč.

Besedilo Smernice za zaščito otrok, mladoletnih in ranljivih odraslih oseb v Katoliški cerkvi v Sloveniji ter Sklada za financiranje psihološke pomoči domnevnim žrtvam spolnih zlorab stopi v veljavo z objavo v Sporočilih slovenskih škofij oz. 1. decembra 2020.


Več o zaščiti otrok v Cerkvi na Slovenskem je objavljeno na posebni spletni strani.


V zadnjih letih so slovenski škofje za zaščito otrok sprejeli vrsto ukrepov oz. odzivov, ki predstavljajo okvir za preprečevanje zlorab in so pravna podlaga za hitro in učinkovito procesiranje primerov.

 1. Upoštevajoč dosedanje izkušnje, obravnave spolnih zlorab, delo Ekspertne skupine za zaščito otrok in mladoletnih pri SŠK in dopolnjeno zakonodajo Svetega sedeža za to področje, so slovenski škofje sklenili, da se pripravijo nove Smernice za zaščito otrok, mladoletnih in ranljivih odraslih oseb v Katoliški cerkvi v Sloveniji. Določila veljajo za celotno območje SŠK in zajemajo klerike, redovnike in redovnice ter laike, ki delajo v cerkvenih službah. Škofje so nove smernice sprejeli na 120. redni seji, ki je potekala 5. oktobra 2020.
 2. Škofje so 13. januarja 2020 ustanovili Sklad za financiranje psihološke pomoči domnevnim žrtvam spolnih zlorab z namenom, da se žrtvam ali domnevnim žrtvam spolnih zlorab katoliških duhovnikov, diakonov oz. drugih verskih uslužbencev, omogoči ustrezna strokovna psihoterapevtska pomoč.
 3. Na 117. redni seji SŠK so škofje preimenovali Ekspertno skupino za reševanje primerov spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem Ekspertno skupino za zaščito mladoletnih in ranljivih odraslih pri SŠK;
 4. 11. aprila 2019 je SŠK sprejela Navodilo o uveljavljanju ničelne stopnje tolerance do spolnih zlorab. V njem so škofje med drugim določili, da je »verski uslužbenec (npr. duhovnik, katehet) dolžan centru za socialno delo, policiji ali državnemu tožilstvu naznaniti vsak sum, indic ali informacijo o spolni zlorabi (ne glede na čas dogodka), s katero je soočen pri ali v zvezi z opravljanjem pastoralne dejavnosti, in sicer v najkrajšem možnem času«;
 5. 8. aprila 2019: je bila v galeriji Družina v Ljubljani predstavitev dokumenta papeža Frančiška z naslovom Sklepni govor na srečanju za zaščito mladoletnih v Cerkvi;
 6. 5. oktober 2018: škofje sprejmejo Navodilo o prepovedi opravljanja verske dejavnosti z eno mladoletno osebo;
 7. 16. april 2018: Tajništvo SŠK poda pravno pojasnilo z naslovom Dolžnosti naznanitve spolnih zlorab državnim organom – Domnevna žrtev spolnih zlorab ima pravico do cerkvenega sodnega postopka;
 8. 10. marec 2014: Slovenski škofje sprejmejo novo različico Smernic za ravnanje v primeru zlorab;
 9. 2013: Tajništvo SŠK oblikuje posebno spletno stran, kjer so zbrani najpomembnejši dokumenti, odgovori na pogosta vprašanja ter kontakti, kamor se lahko žrtve ali njihovi starši obrnejo po pomoč: https://katoliska-cerkev.si/zascita-otrok-v-cerkvi-na-slovenskem;
 10. 2012: SŠK potrdi dopolnitev Smernic iz leta 2006;
 11. 28. september 2009: SŠK sprejme pravilnik delovanja Ekspertne skupine za reševanje primerov spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem;
 12. 7. marec 2006: stopijo v veljavo Smernice za ravnanje v primeru spolnih zlorab mladoletnih oseb s strani klerikov, članov redovnih skupnosti in drugih cerkvenih delavcev v Cerkvi na Slovenskem.