XII. mednarodni simpozij cerkvenih pravnikov

Srečanje cerkvenih pravnikov na simpoziju leta 2017 - Foto: dr. Andrej Saje Srečanje cerkvenih pravnikov na simpoziju leta 2017 - Foto: dr. Andrej Saje

Hrvaško kanonistično društvo (HKD) v sodelovanju s Teološko fakulteto v Zagrebu, Nadškofijo Ljubljana, Škofijo Novo mesto in Hrvaško škofovsko konferenco organizira XII. mednarodni simpozij cerkvenih pravnikov pod naslovom: Personalne predpostavke za novi postopek ugotavljanja ničnosti zakona.

Simpozij bo potekal v petek, 12. in v soboto, 13. oktobra 2018, v Šport hotelu na Otočcu. Udeležilo se ga bo okrog 80 cerkvenih pravnikov in sodelavcev cerkvenih sodišč s Hrvaške, Slovenije in iz sosednjih držav. Več informacij o aktivnosti društva in program simpozija je dostopno na spletni strani društva.

Hrvaško kanonistično društvo vsako leto pripravi znanstveni simpozij, letošnji, ki je že 12. po vrsti, bo na predlog članov prvič potekal v Sloveniji, v večjem številu se ga bodo udeležili tudi sodelavci cerkvenih sodišč iz Ljubljane in Maribora ter nekateri cerkveni pravniki, ki živijo v tujini. Na simpoziju sodelujeta tudi profesorja rimskega prava iz Zagreba. Predsednica društva je doc. dr. Lucija Boljat, duhovni voditelj društva pa dubrovniški škof msgr. Mate Uzinić. Glede članstva je društvo odprto preko nacionalnih meja, njegovi člani prihajajo tudi iz sosednjih držav, med drugim tudi iz Slovenije. Poročilo o lanskem simpoziju v Sisku je dostopno na: https://katoliska-cerkev.si/simpozij-cerkvenih-pravnikov-v-sisku-na-hrvaskem2017

Simpozij je poleg obravnavanih tem tudi lepa prilika za medsebojno spoznavanje sodelavcev cerkvenih sodišč sosednjih krajevnih Cerkva, priložnost za izmenjavo izkušenj dobre prakse, utrjevanje medsebojnih prijateljskih vezi ter graditev občestva Cerkve in prijateljstva med sosednjimi narodi. Udeleženci simpozija bodo ob znanstvenem in strokovnem delu obiskali tudi Ljubljano, Brezje, Bled, Novo mesto in kartuzijo Pleterje. 

Novomeški škof msgr. Andrej Glavan bo v petek, 12. oktobra, v novomeški stolni cerkvi ob 18.00 za udeležence simpozija daroval sveto mašo.

Mediji so povabljeni na otvoritev simpozija, ki bo v Šport hotelu na Otočcu v petek, 12. oktobra 2018, ob 8.45. 

Začetki Hrvaškega kanonističnega društva
Zametki Hrvaškega kanonističnega društva segajo v čas prvega znanstvenega simpozija cerkvenih pravnikov v letu 2007 v Đakovu. Ustanovna skupščina društva je bila leta 2010 v Zagrebu, Hrvaška škofovska konferenca pa je naslednje leto potrdila njegov statut. Društvo uživa pravni status zasebnega združenja vernikov, kot združenje pa ima pravno osebnost tudi po civilnem pravu. Člani društva so cerkveni pravniki in drugi, ki se na tem področju udejstvujejo po znanstveni ali strokovni plati in želijo doprinesti k razvoju cerkvenega prava. 

Letošnji simpozij o prenovljenem postopku ugotavljanja ničnosti zakona
Vsakoletni simpozij obravnava teme, povezane z zakonskim in procesnim cerkvenim pravom, ki so aktualne za delo na cerkvenih sodiščih, pri čemer so letos v ospredju izzivi, ki jih prinašajo reforma in spremembe zakonodaje glede ugotavljanja ničnosti cerkvenega zakona. Osrednja tema razprav je posvečena aktualnim novostim, ki jih prinaša motu proprio papeža Frančiška Gospod Jezus usmiljeni sodnikiz leta 2015. Omenjeni dokument spreminja dosedanjo prakso dvostopenjske sodbe. Odslej je za pravnomočnost sodbe dovolj sodba prvostopenjskega sodišča, pri čemer še vedno ostaja možnost pritožbe na drugostopenjsko sodišče. Za večjo učinkovitost sodišč je uvedena možnost predhodnega pogovora, kjer lahko stranke dobijo osnovne informacije o postopku, hkrati se lahko evidentira tudi okoliščine za uvedbo t.i. kratkega postopka pred škofom, ki ga ob sodelovanju za to usposobljenih oseb lahko izvede vsak krajevni škof.

Letošnji simpozij bo obravnaval kriterije reforme postopka ugotavljanja ničnosti zakona s posebnim poudarkom na personalnih predpostavkah in na različnih službah, ki so potrebne za nemoteno delo sodišča. Po novem je v ničnostnih postopkih dana možnost večjega sodelovanja laikov, vsi sodelavci pa morajo biti za delo primerno izobraženi in usposobljeni. 

Za dodatne informacije je na voljo dr. Andrej Saje, sodni vikar in predsednik Metropolitanskega cerkvenega sodišča v Ljubljani.