Začetek izvajanja projekta izboljšanja izobraževanja otrok in staršev o otrokovih pravicah na območju južne Srbije

Na Slovenski karitas smo v sodelovanju s Karitas v Srbiji (Caritas Beogradske nadbiskupije) začeli z izvedbo dvoletnega projekta mednarodnega razvojnega sodelovanja z naslovom »Izboljšanje izobraževanja o otrokovih pravicah na območju južne Srbije« v skupni vrednosti 35.125 EUR. Preko javnega razpisa ga sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve RS v vrednosti do 30.000 EUR. S tem projektom nadaljujemo ozaveščanje mladih o različnih tematikah po šolah v Srbiji, kar smo ob podpori MZZ RS začeli v letu 2011. Učence in dijake se je preko projektov do sedaj ozaveščalo o ekologiji, medkulturnem dialogu, aktivnem državljanstvu in prostovoljstvu. Več na spletni strani Karitas

Projekt »Izboljšanje izobraževanja o otrokovih pravicah na območju južne Srbije« naslavlja problematiko pomanjkanja ozaveščenosti o človekovih in otrokovih pravicah ter pomenu spoštovanja le-teh s strani staršev, učiteljev in otrok ter splošne javnosti v južni Srbiji. Te teme so tako v šolah, kot v srbskih medijih zelo slabo pokrite. Pravice, predvsem pri otrocih, ki so najbolj ranljiva skupina prebivalstva, pa so pogosto kršene, še posebej v družinah, ki živijo v velikih socialnih stiskah. Na območju južne Srbije je namreč stopnja brezposelnost visoka, otroci so pogosto prikrajšani za osnovne dobrine, imajo slabše možnosti za izobraževanje, so žrtve nasilja v družinah ipd. Prebivalstvo je na tem območju etnično mešano, tudi šole pri čemer pogosto prihaja do medsebojne nestrpnosti in diskriminacije. V zadnjem letu pa je čez to območje vstopilo v državo tudi veliko migrantov/beguncev.

Preko projekta želimo v krajih na območju južne Srbije (Aleksinac, Niš, Sokobanj, Knjaževac, Pojate, ...) zgraditi in okrepiti izobraževalne aktivnosti o človekovih in otrokovih pravicah, s posebnim poudarkom na ozaveščanju otrok ter njihovih staršev o teh pravicah. Za dosego teh ciljev, bodo v okviru projekta pripravljena didaktična gradiva in izvedena usposabljanja za učitelje OŠ in SŠ ter delavnice za otroke in starše na to temo. Ob tem bodo poudarjene pravice otrok iz ogroženih skupin in otrok migrantov. Prav tako bodo izvedene ozaveščevalne aktivnosti na temo otrokovih in človekovih pravic za otroke in starše begunce/migrante, ki so naseljeni v centrih v Srbiji, kjer jim lokalna Karitas ves čas pomaga s hrano in drugimi potrebščinami. 

Preko aktivnosti projekta se bo krepilo tudi medsebojno spoštovanje, toleranca in spodbujalo otroke k aktivnemu državljanstvu.

Imre Jerebic,
Generalni tajnik Slovenske karitas


Več informacij: [email protected], tel. 01 300 59 68