500-letnica cerkve svete Ane v Boreči

Boreča, vas pod zavetjem sv. Ane Boreča, vas pod zavetjem sv. Ane

Ob 500-letnici cerkve svete Ane v Boreči v Župniji Gornji Petrovci je Ciril Kozar pripravil monografijo z naslovom Boreča, vas pod zavetjem sv. Ane. Knjigo so ob množični udeležbi predstavili v soboto, 21. avgusta, v gasilskem domu v Boreči.

Prireditev je potekala v okviru občinskega praznika, zato je zbrane pozdravil tudi župan Občine Gornji Petrovci Franc Šlihthuber. Pozdravne besede je izrekel tudi župnik Župnije Gornji Petrovci Dejan Horvat. Ob bogatem kulturnem programu je knjigo predstavil avtor in nakazal pestro vsebino, saj knjiga na 176 straneh velikega formata poleg besedila prinaša obilo arhivskih in sodobnih fotografij, ki prikazujejo cerkev sv. Ane in vse drugo, kar je značilno za vas Borečo. In za Borečo je značilno predvsem to, da v vasi že stoletja v zglednem sožitju živijo katoličani in evangeličani. To sožitje je razvidno tudi z naslovnice, ko je na prvi strani slika cerkve sv. Ane, na zadnji strani pa evangeličanski zvonik. Hvaležnost za knjižno predstavitev vasi je izrazila tudi rojakinja evangeličanska duhovnica Simona Prosič Filip. Poleg omenjenega knjiga prinaša dokumentarno gradivo o rojaku Jožefu Ficku, ki je v prvi polovici 19. stoletja kot duhovnik deloval med gradiščanskimi Hrvati in zanje napisal več knjig, obenem pa ustanovil fundacijo, ki je pomagala pri šolanju njegovim sorodnikom in drugim prebivalcem Boreče. V knjigi je predstavljen tudi Božji služabnik Alojzij Kozar, ki je pri cerkvi sv. Ane leta 1936 daroval novo mašo, gradnjo te cerkve pa je opisal v romanu Licenciat Janez.

Knjigo je založilo podjetje GOR-STOR d.o.o. in je druga v nizu predstavitev goričkih krajev. Prva, Martinje, vas pod Srebrnim bregom, je izšla leta 2017.

Knjiga Boreča, vas pod zavetjem sv. Ane je dragocena z zgodovinskega in ekumenskega vidika, obenem pa je pomemben korak v drugem petletnem obdobju v Škofiji Murska Sobota, ki je posvečeno besedi.

Škofija Murska Sobota