90. generalna skupščina Union Académique Internationale (UAI) v Parizu

28.12.2019 Paris, Francija Izobraževanje
akad. prof. dr. Jože Krašovec - Foto: Družina akad. prof. dr. Jože Krašovec - Foto: Družina

Od 24. do 28. novembra 2019 je bila generalna skupščina UAI na sedežu Francoske akademije v Parizu, kjer ja bila UAI ustanovljena pred sto leti. 

Ustanovna članica je bila tudi Jugoslovanska akademija znanosti in umetnosti. Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU ) je bila sprejeta kot članica UAI na 71. generalni skupščini v Jeruzalemu od 15. do 20. junija 1997. Že od takrat se generalne skupščine udeležuje akademik Jože Krašovec kot delegat SAZU. Sedež UAI je od vsega začetka v Palači akademij v Bruslju. Tokratna generalna skupščina je bila obogatena s programom ob stoletnici njene ustanovitve na temelju posebnih jubilejnih publikacij.

Razlog za ustanovitev UAI kmalu po prvi svetovni vojni je dalo soočenje z razvalinami velike vojne, ki je bila posledica nesposobnost dialoga in sodelovanja med narodi. Pobudo za ustanovitev mednarodnega združenja akademij sta dala prominentna člana Francoske akademije v Parizu, Théophile Homolle (18848‒1925) in Edmond Pottier (1855‒1934). Namen ustanove je mednarodno sodelovanje akademij na področju humanističnih in družbenih ved. UAI spodbuja izmenjave učenja in raziskovanja s pobudami svojih akademij članic in se zavzema za odličnost v znanosti s pripravljenostjo, da strokovno in finančno spremlja nove velike mednarodne projekte. Vnemo za raziskovanje virov civilizacij človeštva spremlja želja, da razne oblike nacionalizma premostimo z mednarodno mrežo sodelovanja v raziskovalnih projektih v okviru najpomembnejših nacionalnih akademij in drugih raziskovalnih ustanov.

UAI je danes organizacija več kot sto nacionalnih akademij iz več kot 60 držav in več mednarodnih združenj in koordinira delo okoli 90 mednarodnih projektov iz področja humanističnih in družbenih ved, v glavnem pripravo tekstnokritičnih izdaj temeljnih virov kultur Evrope, Amerike, Afrike, Azije, Bližnjega in Daljnega Vzhoda in celotnega področja Pacifika. Leta 1976 so bili projekti, ki jih koordinira UAI, iz praktičnih razlogov razdeljeni v 6 kategorij: 1) evropski jeziki in literature; 2) grško-rimski svet; 3) orientalske študije; 4) zgodovina civilizacij; 5) zgodovina misli; 6) zgodovina umetnosti.

Za koordinacijo dela UAI skrbi upravno telo Komisija UAI, ki jo sestavljajo delegati posameznih akademij. V načelu ima vsaka akademija dva delegata, a večino akademij dejansko predstavlja eden delegat z dvema glasovoma. Delegati so se vsako leto, večinoma v mesecu maju, sestajali na generalni skupščini, ki je bila vsako drugo leto na sedežu UAI v Bruslju, vsako drugo leto pa na sedežu akademije ene od članic UAI. Po novem statutu je generalna skupščina vsako drugo leto. Čez dve leti bo generalna skupščina UAI v ZDA.

Večina projektov je izrednega pomena, ker so večinoma zasnovani na področjih, ki še niso sistematično raziskana. UAI npr. spremlja izdajanje virov svetovnih kultur, pripravo velikih slovarjev srednjeveške latinščine iz področja Evrope, izdajo grških, latinskih, hebrejskih, feničanskih in drugih napisov, kritično izdajo izvirnih del srednjeveških filozofov, veliki sumerski in asirski slovar, vse glavne vidike bizantinskega sveta, velike zbirke del svetovne umetnosti, zbirke virov in atlase svetovnih civilizacij, atlase svetovnih jezikov itd.

 

Jože Krašovec