Angelo Scola: Poročna skrivnost

Poročna skrivnost Poročna skrivnost

Angelo Scola: Poročna skrivnost, Prevedel p. Stane Zore, ljubljanski nadškof, spremna beseda škof Andrej Glavan, odgovorni za družino, uredil prof. dr. Anton Štrukelj, izdala Celjska Mohorjeva družba.

Zakramentalna razsežnost teologije telesa

Knjiga prihaja v slovenski prostor v času po izredni škofovski sinodi, ki je oktobra v Rimu obravnavala sodobna vprašanja družine in zakona.

V delu se zrcalijo teološka antropologija papeža Janeza Pavla II. in vsa njegova pastoralna prizadevanja v času papeške službe. Ta »papež družine« je tako rad poudarjal in to tudi teoretično utemeljeval, da bo bodočnost človeštva šla skozi družino. Škofom, tudi slovenskim, ki smo bili pri njem na obisku »ad limina«, je ponavljal: »Naredite vse, kar morete, da boste prišli do celostne družinske pastorale.« Zato je pogosto načenjal teme o bistvu človeške osebe in na tem temelju gradil znano teologijo telesa.

Kardinal Scola govori o »poročni skrivnosti«, ki je ena od dimenzij vsake oblike ljubezni in se prične s priznanjem spolne različnosti. V tej spolni različnosti se mož in žena odpreta medsebojnemu odnosu v ljubezni, ki teži, kot pri vsakem živem bitju, k porajanju novega življenja, k rodovitnosti. Pomembno je, da razlikujemo različnost in drugačnost, čeprav se zdita sinonima.

Človek, ki je po spolni različnosti moški, najde v ženski drugačen način »biti človek«, ženska pa s svoje strani živi spolno različnost iz ženske perspektive.

Knjiga je sicer zahtevno delo, ki bo bralcu v teh zmedenih časih lahko zjasnila pogled na temelj družine in zakramenta sv. zakona.
(iz spremne besede msgr. Andreja Glavana, novomeškega škofa)


Naročila in informacije: CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA, Prešernova 23, 3000 Celje, 03 490 14 20, 01 244 36 50, [email protected] in ostale katoliške knjigarne.


Pripete datoteke:

MP_Scola_sporocilo za medije.pdf