Biti in postati odgovoren v življenju

16.4.2015 Łódź, Poljska CCEE, Katoliška šola, Mladi, Nova evangelizacija
Kongres v Łódźu Kongres v Łódźu

Kako je mogoče pomagati univerzitetnim študentom odkriti in živeti polnost evengeljskega življenja ter biti in postati odgovoren v življenju? O teh temah se je pogovarjalo več kot 50 predstavnikov škofovskih konferenc Evrope skupaj s skupino študentov iz Poljske. Razmišljanje in izmenjava izkušenj o vzgoji za rast v odgovornosti pri študentih je potekalo v okviru kongresa v Łódźu na Poljskem (od 16. do 19. aprila 2015), ki ga je organiziralo tajništvo Sveta evropskih škofovskih konferenc.

Slovensko škofovsko konferenco sta na kongresu zastopala ljubljanski pomožni škof msgr. dr. Anton Jamnik, predsednik Medškofijskega odbora za mladino in voditelj istega odbora mag. Tone Česen, ki tudi voditelj univerzitetne pastorale v Ljubljani.

Łódź je tretje največje mesto na Poljskem. Nekdaj je bilo mesto znano predvsem po bogati tekstilni industriji, ki pa je žal ni več. V II. svetovni vojni je bilo močno uničeno, nacisti so usmrtili večino judovskega prebivalstva. Na to tragedijo smo se v okviru kongresa spomnili tudi udeleženci s komemoracijo na kraju, kjer je bilo edino nacistično taborišče za otroke. Mesto je znano tudi po dveh poljskih svetnikih, sv. Maksimiljanu Kolbeju in sv. Favstini Kovalski.

Nadškofija Łódź, z gostiteljem nadškofom Markom Jędraszewskim, je skrbno poskrbela za odlično organizacijo z namestitvijo in celostno skrbjo za več kot 50 udeležencev iz 25 škofovskih konferenc in nekaterih gibanj. Kongres je potekal ob geslu: »Biti in postati odgovoren v življenju«.

V štirih dneh smo udeleženci razmišljali in iskali odgovore na vprašanja o vzgoji za odgovornost do sebe, do drugih in do Boga. Vsak dan smo začeli s sveto mašo in molitvijo, potem pa je sledilo izhodiščno predavanje in osebna pričevanja univerzitetnih pastoralnih delavcev in študentov različnih poljskih univerz.

Čas, v katerem živimo, je zaznamovan z razdrobljenostjo, mlademu človeku je težko sestaviti svojo lastno osebnost (identiteto), kar se posebej kaže z močno prisotnostjo virtualnih komunikacij, je poudarila prof. Kaja Kaźmierska. Mladi iščejo svojo mesto, svoj dom, svoje korenine in ta želja ostaja, čeprav se na prvi pogled zdi, da v naši družbi to ni vrednota.

O priložnostih za rast v odgovornosti do soljudi je spregovoril prof. Paul van Geest. Poudaril je  potrebnost interdisciplinarnega študija med teologijo in drugimi znanostmi, kar lahko pomaga graditi družbeno življenje na trajnih vrednotah. V ekonomiji naj bi gradili odnose na poštenosti, o čemer lahko beremo že pri sv. Avguštinu. V pogovoru je bilo predvsem izpostavljeno socialno delo (pomoč ljudem v stiski) in družbena angažiranost (tudi delo v politiki, o čemer je že prvi dan pričeval politik Luca Volonte). Evangeljska zapoved »ljubi svojega bližnjega« je še vedno aktualna, ker je človek prevečkrat zagledan samo sam vase.

Pogovor je stekel tudi o vzgoji za odgovornost v veri. Izhodišče sta podala dolgoletni profesor na tokijski univerzi Sophia in sedanji nadškof v Luksemburgu msgr. Jean-Claude Hollerich ter Paweł Górski, rektor medicinske univerze v Łódźu. Vera naj prežema življenje in daje odgovore na vprašanja o začetku in koncu življenja. Kristjani moramo iskati odgovore na bioetične dileme. Če posameznik gradi svoj osebni odnos z Bogom in to izkušnjo dopolnjuje s svojim znanjem, bo sposoben za odgovorno življenje v družbi.

Skupno spoznanje je bilo, da je vsak trenutek v življenju priložnost za rast v veri, posebej čas študija je tak milostni čas, ko mlad človek oblikuje in gradi svojo prihodnost.

Sklepno sveto mašo daroval kard. Zenon Grocholewski, ki je bil do nedavna prefekt kongregacije za katoliško vzgojo. Spodbudil nas je k odkrivanju žive navzočnosti vstalega Kristusa, ki se je prikazal apostolom. Jezus je danes z nami predvsem zakramentih, najbolj v evharistiji.

Udeleženci so imeli priložnost za veliko osebnih srečanj, podelitev izkušenj na področju dela s študenti in v univerzitetnih okoljih in tako dobili tudi spodbude za osebno delo.

Ob zaključku kongresa so se oblikovale nekatere »ključne besede«, ki lahko navdihujejo današnje pastoralno delo.

- Spremljanje: Vzgojitelj ne daje takojšnjih odgovorov temveč pomaga študentu, da posluša »odgovor«, ki že raste v njegovem srcu, da pripravi prostor za poslušanje svoje vesti. Na ta način vzgojitelj ni samo tisti, ki pozna cerkveno stališče o določeni temi, ampak tudi ve, kako jih to stališče obrazložiti (odgovori na 'zakaj'?).

- Skupnost – dom: Udeleženci so podčrtali nujnost univerzitetne pastorale, ki naj postaja »dom«, kjer študenti postanejo odrasli kristjani, da tako lahko premagajo osamljenost, v kateri se znajde marsikateri študent. Kjer so študentski domovi, ti predstavljajo prostor za resnični trening za odraslo življenje. Odpira se prostor za pravo osebno odgovornost in družbeno dejavnost in tako vstopa v življenje samostojno in odraslo.

- Pričevanje: Za posredovanje Kristusa, njegove resnične navzočnosti v življenju študentov, da se torej srečamo s tem, kako evangelij preveva in povezuje življenje mladih ljudi in hkrati preprečuje, da bi vera postala »abstraktna razumskost«, za katero se zdi, da nima nobene zveze z življenjem in akademskim razmišljanjem, ne potrebujemo niti predavateljev, niti učiteljev, temveč pričevalce, ki znajo pokazati skladnost med tem kar pridigajo in njihovim življenjem. Mladi študenti na univerzah potrebujejo pristnost.

Na kongresu  je prišlo do izraza, da samo odgovornost do sebe, drugih in Boga, ki se kaže v skladnosti življenja in to postane pričevanje, lahko premaga trenutno prevladujočo kulturo smrti.

Povezave:

Program celotnega kongresa: http://archidiecezja.lodz.pl/new/?news_id=76a2eefddf8cf9972b47a2f366d04af0
http://www.ccee.eu/pls/ccee/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=4359&rifi=guest&rifp=guest

1. dan
http://archidiecezja.lodz.pl/new/?news_id=87bbd1f6c0acf91a3b30f9c58835d2f2
Kard. Zenona Grocholewski o pastoralnem delu na univerzi http://archidiecezja.lodz.pl/new/?news_id=578b12a8586dcbc5525053f5f2cf8bec
Luca Volonte »Biti in postati odgovoren v življenju«  http://archidiecezja.lodz.pl/new/?news_id=75b19a99eb91570a72fe4bd348ce85f5
maša http://archidiecezja.lodz.pl/new/?news_id=d5735919c79b489f59f1bc91cd39be76

2. dan
http://archidiecezja.lodz.pl/new/?news_id=6dfc699936af9b9b07166b4b37aea2e6
maša http://archidiecezja.lodz.pl/new/?news_id=45502a547285b4ab137bee7a0562e3b8
Prof. Kaja Kaźmireska o socioloških značilnosti mladih danes, iskanju identitete http://archidiecezja.lodz.pl/new/?news_id=259136f1064101abf9a7e55f5b622be8
Prof. Paul van Geest o študiju in veri http://archidiecezja.lodz.pl/new/?news_id=f86389c1fe53d471c2307b8783b076f9

3. dan
http://archidiecezja.lodz.pl/new/?news_id=07f902979708ac99bdb155def43f3ad2
maša http://archidiecezja.lodz.pl/new/?news_id=8a2abc14ea6e63e0c743c424133a0bd9
Paweł Górski o veri, ki prežema življenje http://archidiecezja.lodz.pl/new/?news_id=84ac1707b50b7bb5a61af3faf107d5cd

4. dan
maša http://archidiecezja.lodz.pl/new/?news_id=1cb7a6fbe41eceb5e3996c177446e50c
zaključek http://archidiecezja.lodz.pl/new/?news_id=dfaa76f3dc284a370a0956681c3c7718

Poročilo pripravil: mag. Tone Česen

fotografije: Nadškofija Łódź