Cerkev v pluralni Evropi – srečanje generalnih tajnikov CCEE

3.7.2017 Bukarešta, Romunija CCEE, Evropa, SŠK

45. srečanje generalnih tajnikov evropskih škofovskih konferenc se je odvijalo od 30. junija do 3. julija 2017 v Bukarešti v Romuniji. V imenu Slovenske škofovske konference se je dogodka udeležil njen generalni tajnik dr. Tadej Strehovec.

Udeleženci so na srečanju, ki sta ga organizirala Svet evropskih škofovskih konferenc (CCEE) in Romunska škofovska konferenca, razpravljali o družinski pastorali, migrantih, prihajajoči škofovski sinodi o mladih, zaščiti otrok v Cerkvi, pomenu skupnega dobrega, spoštovanju zdrave drugačnosti ter o dialogu z muslimani. Izhodišče za pogovor je bila ugotovitev, da Evropa postaja vedno bolj kompleksna stvarnost in pred njo se postavljajo izzivi sodobne pluralistične in močno sekularizirane družbe, ki jo zaznamuje individualizem. Kljub temu pa ostaja prisotna močna želja, da bi še naprej delili skupne vrednote, ki so utemeljene na Resnici in Božji prisotnosti.

Generalni tajniki so izostrili evropsko pluralnost v petih ključnih točkah:

1.     Kulturna pluralnost – pojav migracij, kulturni prelom med generacijami, kriza vzgojnega sistema, ki ni posredoval na ustrezen način prenosa vrednot med generacijami so nekateri vidiki, ki nakazujejo na dejstvo, da Evropa ni več homogena družba. Odgovor na ta izziv je povečanje vloge razuma, da ne bi prevladal jezik nasilja.

2.     Ekonomska pluralnost – kljub nekaterim znakom ekonomskega izboljšanja, se razlike med revnimi in bogatimi povečujejo. Ostajajo velike razlike med nekaterimi evropskimi državami, med mesti in pokrajinami, kakor tudi med generacijami. Udeleženci srečanja so posebno pozornost namenili pojavu brezposelnosti med mladimi ter učinkovitim karitativnim ukrepom za lajšanje stisk.

3.     Politična pluralnost – vedno nižja volilna udeležba izpostavlja težavo politike pri uresničevanju jasnih antropoloških modelov, zato prihaja do razkoraka med političnimi vodstvi in državljani. CCEE si želi, da bi politiki postavili v središče svojih programov in delovanja človekovo dostojanstvo in skupno dobro.

4.     Socialna in verska pluralnost – različen dostop do storitev, staranje prebivalstva ter nesoglasja med pripadniki etničnih ali verskih skupnosti terjajo spodbujanje »kulture sobivanja«, da bi lahko spremenili različnosti v elemente pripadnosti. Posebej je potrebno spodbujati pripadnost cerkvenemu občestvu.

5.     Cerkvena pluralnost – kakor nas opominja papež Frančišek, je tudi izziv v Cerkvi uresničevanje pluranosti, saj imamo veliko načinov, kako lahko živimo svojo vero.

Ključ za interpretacijo teh vidikov in metoda, s katero skuša Cerkev odgovoriti na izpostavljene izzive, je spremljanje človeka v njegovi krhkosti in na poti do zastavljenih ciljev. Bog je vedno prisoten in samo če bomo ostali zvesti Jezusu Kristusu ter če bomo uresničevali družbeni nauk Cerkve, bo Cerkev lahko odgovorila na svoje poslanstvo služenja človeku.

Udeležencem iz evropskih držav so se pridružili tudi nadškof metropolit Bukarešte msgr. Ioan Robu, grško-katoliški škof msgr. Mihai Frațilă ter apostolski nuncij v Romuniji msgr. Miguel Maury Buendía.

 

dr. Tadej Strehovec
generalni tajnik SŠK