»Evropa naj okreva preko pravičnosti« - odziv Cerkve v Evropi na načrt za okrevanje EU po pandemiji Covida-19

9.6.2020 Evropa COMECE, CCEE, COVID19, Evropa
Generalna tajnika COMECE in CCEE - Foto: COMECE Generalna tajnika COMECE in CCEE - Foto: COMECE

Kriza, ki jo je povzročila pandemija covida-19 je za Evropsko unijo lahko priložnost za pomemben korak naprej na področju solidarnosti, zatrjujejo v Komisiji škofovskih konferenc Evropske unije (COMECE).

Posebna komisija za družbene zadeve pri COMECE se je z izjavo »Evropa naj okreva preko pravičnosti« odzvala na načrt za okrevanje EU po pandemiji covida-19.  Evropsko unijo poziva k obnovljenemu duhu solidarnosti in postavitvi vprašanja pravičnosti v središče načrta za okrevanje. »Ambiciozen načrt za okrevanje bi bil vidno znamenje, da so se Evropska unija in njene države članice vrnile nazaj na pot solidarnosti,« piše v izjavi.

»Ta kriza je lahko priložnost za Evropsko unijo, da naredi pomemben korak naprej pri uveljavljanju in izražanju solidarnosti, s tem da Evropi pomaga okrevati preko ekološke, socialne in podporne pravičnosti,« zatrjuje Antoine Hérouard, predsednik komisija za družbene zadeve pri COMECE, ki je vodil pripravo dokumenta. Sklad za okrevanje, ki bi Evropski komisiji omogočil zbiranje denarja za države članice v potrebi, bi prav tako bil pomembno znamenje za mnoge državljane Evropske unije, ki čutijo razočaranost nad evropskim načrtom, ko so marca 2020 države članice sprejele samo nase osredotočene odločitve. To bi bilo tudi v skladu s pozivom papeža Frančiška, naj je dodaten dokaz solidarnosti tudi odprtost za nove rešitve.

COMECE Evropsko unijo in državne oblasti prav tako poziva, da oblikujejo razpravo o načrtu za okrevanje, ki bo usmerjena v skupno dobro in bo potekala v duhu solidarnosti. Cilj EU pa bi moral biti sprejetje dogovora, ki Evropi pomaga okrevati preko ekološke, socialne in podporne pravičnosti.

Pospeševanje ekološke pravičnosti je povezano z dejstvom, da »nam je virus pokazal, kako ne moremo živeti zdravo na bolnem in onesnaženem planetu. Pandemija nam je pokazala, da ni prepozno za delovanje.« Spodbuja se, da gremo onkraj trenutnih stremljenj o skrbi za skupen dom. Priznati je treba, da je pandemija covida-19 povezana s širšo družbeno-ekološko krizo, ki je močno vidna preko podnebnih sprememb, zmanjšanja biodiverzitete in uničujočih posledic za najšibkejše. Krhek svet, ki ga je Bog zaupal človeški skrbi, nas poziva, da opredelimo pametne poti za usmeritev, razvoj in omejevanje naše moči.

Ni mogoče nazaj vzpostaviti stare modele in navade, ampak razumeti ta trenutek »kot priložnost za korenito spremembo in okrepitev našega prizadevanja proti celostnemu razvoju in inovativnemu razmišljanju o prihodnosti«. Komisija zato predlaga, da se v načrt za okrevanje vključi tudi Evropski zeleni dogovor.

Pomembno mesto je treba dodeliti tudi pospeševanju družbene pravičnosti. »Boj proti podnebnim spremembam, covidu-19, revščini in onesnaževanju zahteva Evropsko unijo, katere celotni proračun je usmerjen v politične prioritete in vrednote.« Sklad bi moral biti namenjen tistim območjem in državljanom, ki najbolj potrebujejo pomoč, pri čemer pa COMECE poziva, naj se poveča investiranje v že obstoječe programe, ki so namenjeni revnim, brezdomcem, migrantom in prosilcem azila.

COMECE ob koncu še izpostavlja, da se nihče ne bi smel izogniti svoji odgovornosti v prispevanju k procesu okrevanja v Evropi. »Kot odgovor na to krizo bi EU morala nemudoma ukrotiti strukture korupcije in razširjenega izogibanja davkom, kar je že prevzelo svetovne razsežnosti, ter povečati okvir za pravično obdavčenje v EU. Pandemija je namreč vsem pokazala, kako pomemben je glas javnih infrastruktur in služb.«

»Pandemija covida-19 je povzročila veliko bolečine in žalosti po vsej Evropi. Napaka držav članic na področju solidarnosti je sprožila razočaranje nad evropskim načrtom in povečala napetosti. Najdimo novo upanje za Evropo v skupnem okrevanju, ki bo izraz našega obnovljenega duha solidarnosti ter tudi dela za pravično prihodnost. Delujmo skupaj, upajmo in molimo, da bo ta kriza postala začetek evropskega okrevanja preko pravičnosti.«

Vir: Vatican News - slovenska redakcija