Evropsko leto kulturne dediščine 2018 – romarski turizem

Evropska unija je leto 2018 razglasila za leto kulturne dediščine. Slovenija sodi med dežele z bogato ohranjeno kulturno dediščino, katere velik del predstavljajo številni sakralni objekti: cerkve, kapelice, znamenja pričajo o arhitekturnih in umetnostnih značilnostih ozemlja.

Naraščajoči pomen romarskega turizma kot dela kulturnega turizma je vse bolj prepoznaven po vsem svetu. V številnih državah so prišli do spoznanja, da romarski turizem ni le aktivnost vernikov, ampak se dogaja v širšem družbenem kontekstu.

Romarski turizem je botroval nastanku turizma moderne dobe. Ne glede na to, ali govorimo danes o verski ali kulturološki motiviranosti, sodijo sakralni objekti med tiste, ki so najpogosteje obiskani. Na Slovenskem je ta segment turizma še zelo slabo razvit.

Velika prednost romarskih destinacij je tudi v tem, da turistični trendi in gospodarska kriza običajno manj vplivajo na njih. Po podatkih Svetovne Turistične Organizacije je v letu 2017 od približno 1,3 milijarde svetovnih turistov, 300 milijonov bilo romarjev, kar je svetovno gledano izjemno velik odstotek.

Brezje z baziliko Marije Pomagaj je v letu 2017 obiskalo preko 300 000 obiskovalcev z vseh koncev sveta; v zadnjih letih beležimo porast predvsem gostov iz Azije. V letu 2017 smo zabeležili 140 najavljenih skupin iz tujine ter 170 iz Slovenije. Glavni potencial razvoja romarskega kraja vidimo predvsem v učinkovitih partnerstvih z lokalnimi skupnostim pri spodbujanju njihovega trajnostnega razvoja in krepitvi družbeno-gospodarske moči na dolgi rok ter seveda obratno.

Z namenom širjenja prepoznavnosti in aktivnega vključevanja v evropsko leto kulturne dediščine smo se in se bomo v Slovenskem Marijinem narodnem svetišču Brezje ob koncu februarja in začetku marca udeležili različnih dogodkov.

1.     V Fatimi je od 21. – 24. februarja potekalo VI. Mednarodno srečanje, "workshop" o verskem turizmu. Srečanja se je udeležilo preko 500 udeležencev iz različnih koncev sveta, od Južne, Severne Amerike, Afrike, Evrope in Azije. Udeleženci smo bili razdeljeni na tri skupine: ponudniki, razstavljavci ter kupci. Slovensko Marijino narodno svetišče Brezje se je srečanja udeležilo drugič, kot vabljeni razstavljavec. Ob predavanjih smo imeli udeleženci tudi možnost navezave stikov, preko sestankov in predstavitve promocijskega materiala.

Dogodki, kot je mednarodno srečanje na temo verskega turizma v Fatimi, so odlična priložnost, tako za promocijo svetišča kot tudi za navezovanje stikov s predstavniki turističnega gospodarstva.

2.     V Rimu je 23. – 24. februarja potekalo redno letno srečanje Mednarodnega združenja jasličarjev, katerega član je tudi Muzej jaslic Brezje. Na srečanju je bila predstavljena dejavnost Muzeja, ki deluje v okviru Slovenskega Marijinega narodnega svetišča Brezje. Promocija Muzeja med poznavalci jasličarstva je izrednega pomena obenem pa so takšna srečanja pomembna tudi za izmenjavo izkušenj. Mednarodno združenje jasličarjev se med drugim prizadeva tudi za vpis jaslic v svetovni seznam nesnovne dediščine.

3.     Na Malti bo od 28. februarja do 3. marca potekal V. Mediteranski turistični forum, z naslovom: Sredozemlje – čudovito življenje združuje vse ljudi. Preko 1000 udeležencev iz 39 dežel je najavilo svojo prisotnost na dogodku. Osrednja tematika foruma bo namenjena vlogi turizma kot sredstva za mir in trajnostni razvoj celotne regije. Kot rezultat foruma je priprava projekta Mediteranski božič, v katerega so vključeni: Betlehem (rojstni kraj Jezusa Kristusa), Zagreb (nagrajeni adventni sejem), Assisi (sveti Frančišek Asiški in prve jaslice) ter Brezje, z Muzejem jaslic. Na forumu bo kot ena od osrednjih govorcev sodelovala tudi dr. Andreja Eržen Firšt.

Besedilo je posredovala dr. Andreja Eržen Firšt, direktorica Romarskega urada Brezje - Slovensko Marijino narodno svetišče Brezje.