Izid knjige Orgle Slovenije

Izšla je knjiga Orgle Slovenije, v kateri je opisanih vseh 1.094 orgel, ki danes stojijo na območju Republike Slovenije.

Člani Slovenske škofovske konference so pripravo monografije podprli na svoji 87. redni seji 9. marca 2015 v Novem mestu. Avtorja knjige sta duhovnik Edo Škulj in organist Jurij Dobravec; g. Škulj je pripravil opise orgel, organist Dobravec pa jih je fotografiral in skrbel za vso elektronsko pripravo knjige, ki ima 700 strani velikega formata (A4).

Na spletni strani www.orgle.si so o orglah nadaljnje informacije, zemljevid ter dodatno gradivo. V svetovnem merilu je to prvi primer, da so vse orgle neke države ali dežele natančno opisane.