Izid natečaja Slovenska maša v čast sv. Martinu Tourskemu – Natečaj za novo skladbo

26.4.2016 Glasba

Na javni razpis za novo slovensko mašo v čast sv. Martinu Tourskemu je prispelo sedem skladb, ki so vse ustrezale pogojem razpisa. Za oceno prispelih skladb je razpisovalec imenoval strokovno komisijo v sestavi: mag. Tomaž Faganel, dirigent in muzikolog, prof. emeritus, mag. art. Uroš Lajovic, dirigent in skladatelj (oba Ljubljana) in red. prof. dr. Franz Karl Praßl, teolog, cerkveni glasbenik in dirigent (Gradec – Rim). Komisija je pregledala prispele skladbe in v smislu 6. točke natečaja za objavo, izvedbo v nedeljo 13. novembra 2016 in denarno nagrado izbrala skladbo Maša v čast sv. Martinu, ki jo je natečaju posredoval Damijan Močnik. Dodatnih skladb za objavo v smislu 2. stavka 6. točke natečaja komisija ni priporočila. Razpisovalec natečaja bo poskrbel za uresničitev 9. točke natečaja.

 

Kulturno društvo Evropski kulturni center sv. Martin Tourski – Slovenija