Izjava Slovenske karitas ob svetovnem dnevu Zemlje 2012

Svetovni dan Zemlje - vir - Slovenska karitas Svetovni dan Zemlje - vir - Slovenska karitas

Zemlja – zeleno-rjavo-belo-modri planet, kjer živi na tisoče vrst živali ni rastlin, in katerega del smo tudi ljudje. Se zavedamo, da nam nudi ogromno dobrin in da bodo naši prihodnji rodovi živeli na Zemlji, kakršno jim bomo zapustili mi?

Ob svetovnem dnevu Zemlje, ki ga bomo obeležili v nedeljo, 22. aprila 2012, na Slovenski karitas posebej opozarjamo na posledice podnebnih sprememb, ki jih občutimo že skoraj vsi prebivalci planeta, tudi mi, ki živimo v Sloveniji. Predvsem jih občutijo ljudje v državah v razvoju, še zlasti v Afriki, kjer so zaradi njih potisnjeni v nezavidljivo revščino. V zadnji letih smo priča vse pogostejšim ekstremnim vremenskim pojavom. Zaradi suš, poplav in drugih naravnih nesreč se ljudje borijo za vsakdanje preživetje, saj jih pesti pomanjkanje čiste pitne vode, hrane, razširjajo se prenosljive bolezni, ogrožena so življenja številnih ljudi. Zamislimo se lahko ob dejstvih, da danes na svetu dostopa do pitne vode nima kar 884 milijonov ljudi in da zaradi kronične lahkote trpi vsak šesti prebivalec na svetu.

Premalokrat se zavedamo, da smo prebivalci v razvitih državah s svojim načinom življenja najbolj odgovorni za globalne podnebne spremembe. Na Slovenski karitas preko različnih delavnic in drugih aktivnosti ozaveščanja, ki potekajo v okviru mednarodnega projekta[1] izobraževanje za razvoj o problematiki podnebnih sprememb v povezavi z revščino v Afriki, otroke, učence, dijake, politike in druge prebivalce Slovenije spodbujamo k odgovornemu ravnanju z okoljem, varčevanju z vodo, elektriko ter k solidarnosti do tistih, ki živijo v pomanjkanju in jih posledice podnebnih sprememb najbolj prizadenejo. Po Sloveniji v tem času v 112 vrtcih potekajo delavnice z naslovom Živi preprosto in solidarno – v smeri podnebne pravičnosti, učenci in dijaki v 98 šolah pa tečejo Tek podnebne solidarnosti in s tem gradijo krog solidarnosti okoli planeta Zemlje do ljudi v Afriki, ki posledice podnebnih sprememb najbolj občutijo.

Svetovni dan Zemlje je primerna priložnost, da razmislimo, koliko mi kot posamezniki storimo za naše okolje. Morda se nam zdi, da bi bilo naše skromnejše in naravi prijaznejše življenje le majhen prispevek v solidarnosti tako do Zemlje, kot tudi do sedanjih in prihodnjih generacij. Spremlja naj nas misel, da lahko veliko majhnih dejanj prinese velike spremembe.


Izjavo pripravila sodelavka Slovenske karitas Mojca Urh, ki je na sedežu ustanove na Kristanovi ulici 1 v Ljubljani na voljo tudi za dodatne informacije, tel. 01/300–59–60, e-naslov: [email protected]. Prim. tudi spletno stran www.karitas.si.


[1] Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije in Ministrstva za zunanje zadeve RS. Nosilka projekta je Slovenska karitas, partner v projektu je Caritas Slovaška. Stališča izražena v delavnicah ne odražajo nujno tudi stališč EU in MZZ RS.