Izjava SŠK ob sprejemu Zakona o davku na nepremičnine

17.10.2013 Slovenija Cerkev, Država, Zakonodaja

Pri Slovenski škofovski konferenci pozdravljamo odločitev Vlade Republike Slovenije, da v Zakon o davku na nepremičnine predvidi oprostitev plačila davka na sakralne objekte in kulturne spomenike.

Do samega zakona se še ne želimo opredeliti, dokler ne bo znane vsebina in predvidene davčne stopnje za druge nepremičnine, ki so v lasti naše verske skupnosti. Posebej nas zanima, s kolikšno davčno stopnjo bodo obdavčeni pastoralni prostori, župnijski uradi, samostani, kulturni domovi, vrtci in šole. Upamo, da bo nadaljnji postopek sprejema omenjenega zakona potekal v smeri dialoga med različnimi socialnimi partnerji in da bodo nepremičnine tako socialno šibkih družbenih skupin, kot tudi šol, socialnih ustanov in drugih družbeno koristnih organizacij izvzete iz plačila davka na nepremičnine.