Izjava Sveta katoliških laikov Slovenije pred evropskimi volitvami

25.5.2014 Evropa, Država, Laik

 

V Svetu katoliških laikov Slovenije pozdravljamo in se pridružujemo izjavi Komisije Pravičnost in mir pred volitvami v Evropski parlament, ki pravi: »Spremembe so možne, če jih želimo in za njih sami kaj storimo. Pred nami je zato privilegiran čas volitev

Nedeljske volitve v Evropski parlament so dobra priložnost za vsakega kristjana, da potrdi svojo konkretno zavezanost za mir in blaginjo vseh. Z glasovanjem za predstavnike, ki se zavzemajo za spoštovanje krščanskih vrednot, ki jih je mogoče živeti in izpolnjevati le v svobodni in demokratični družbi, kjer obstaja zavedanje o odgovornosti za lastna dejanja kot neodtujljivi prvini človekovega dostojanstva, lahko vsak pripomore k lepši in prijaznejši Evropi.

K temu nas še posebej nagovarja zastava Evropske Unije, ki z dvanajstimi zvezdami na modri podlagi pomenljivo uprizarja podobo naše nebeške Matere Marije, kateri je posvečen prav mesec maj.

V nedeljo bo čas za konkretno dejanje. Ne zamudimo te priložnosti!

 

Svet katoliških laikov Slovenije

Izjava