Izjava Sveta krščanskih Cerkva in Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji glede predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o verski svobodi

Predstavniki Katoliške Cerkve, Evangeličanske Cerkve in Srbske Pravoslavne Cerkve, ki od leta 1994 sestavljamo Svet krščanskih Cerkva v Sloveniji, ter Islamska skupnost v Republiki Sloveniji smo na dopisni seji v petek, 8. junija 2012, sprejeli naslednjo izjavo o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o verski svobodi:

Predstavniki Katoliške, Evangeličanske in Srbske Pravoslavne Cerkve ter Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji izražamo zaskrbljenost zaradi predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o verski svobodi, ki ga je 18. maja 2012 v Državni zbor vložila skupina štirinajstih poslancev s prvopodpisano Majdo Potrata.

Po našem mnenju predlagatelji niso navedli nobenih ustavnopravnih razlogov, da bi spremenili dosedanjo zakonodajno ureditev. Ustavno sodišče je v oceni ustavnosti tega zakona 15. aprila 2010 ugotovilo, da je zakon skoraj v celoti skladen z Ustavo RS, razen na treh mestih, kjer pa je že samo odpravilo neskladnosti. Po mnenju največjih verskih skupnosti je obstoječi Zakon o verski svobodi primeren in ni nikakršnih ustavnopravnih razlogov za takšen zakonodajni poseg vanj, zlasti ne v smislu predloga skupine omenjenih poslancev. Ugotavljamo, da njihov predlog občutno znižuje dosežene standarde varovanja človekovih pravic v Republiki Sloveniji in je v posameznih delih v nasprotju z Ustavo RS.

Menimo, da predlog poslancev pomeni nedemokratičen poseg v zakon, ki ureja uresničevanje verske svobode kot ene od temeljnih človekovih pravic. Predlagatelji sprememb bi se pri tem morali dejavno posvetovati s Cerkvami in drugimi verskimi skupnostmi kot tistim delom civilne družbe, ki jih te spremembe (pri)zadevajo, ter jih tudi upoštevati, saj so pomembno sodelovale pri sestavljanju sedaj veljavnega Zakona o verski svobodi. Ideološko obremenjena politika poskuša Zakon o verski svobodi spremeniti v smislu zniževanja evropsko priznanih standardov verske svobode ter mimo volje tistih, ki jih zakon zadeva. Takšno ravnanje po našem prepričanju pomeni kršitev načela prava Evropske unije, ki določa vzdrževanje odprtega, preglednega in rednega dialoga države s Cerkvami in verskimi skupnostmi.

Ugotavljamo, da so vse primerljive evropske države v zadovoljstvo Cerkva in drugih verskih skupnosti ter njihovih članov tovrstna vprašanja že zdavnaj uredile, sodoben Zakon o verski svobodi pa je bil v Državnem zboru RS sprejet šele 2. februarja 2007. Omenjene krščanske Cerkve v Sloveniji in Islamska skupnost v Republiki Sloveniji pričakujemo trden pravni položaj na področju verske svobode in izvrševanje obstoječih pravic in dolžnosti. Tega pa nenehno spreminjanje temeljnega zakona, ki opredeljuje izvajanje verske svobode v vseh njenih štirih razsežnostih: individualni in kolektivni, zasebni in javni, nikakor ne zagotavlja. Odločno odklanjamo politizacijo vere in verskih skupnosti, ki bi jo parlamentarno obravnavanje sprememb tistega, česar ni potrebno spreminjati, vnovič spodbudilo.
 

škof mag. Geza Erniša
Evangeličanska Cerkev

paroh Tomo Ćirković
Srbska pravoslavna Cerkev           

predsednik SŠK nadškof dr. Anton Stres
Katoliška Cerkev                                      

mufti dr. Nedžad Grabus
Islamska skupnost v Republiki Sloveniji


Pogled v zgodovino

Stališče Katoliške Cerkve do novele Zakona o verski svobodi

Predlog novega zakona o verski svobodi - Izjava predstavnikov Sveta krščanskih Cerkva v Sloveniji in muftija Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji o predlogu novega Zakona o verski svobodi