Kristjani in muslimani: Skupaj v skrbi za skupni dom

25.6.2017 Islam
Sveti Frančišek Asiški in egiptovski sultan Malik al Kamil Sveti Frančišek Asiški in egiptovski sultan Malik al Kamil

PAPEŠKI SVET ZA MEDVERSKI DIALOG
Kristjani in muslimani: Skupaj v skrbi za skupni dom

Sporočilo za mesec ramadan in 'ID al-FITR
1438 H. / 2017 A.D.
Città del Vaticano

 

Dragi bratje in sestre muslimani,

Hočemo vam zagotoviti svojo molitveno solidarnost v tem času posta v mesecu Ramadanu in za zaključno praznovanje 'Id al-Fitr; iz srca vam želimo vedrine, veselja in obilnih duhovnih darov.

Letošnje sporočilo je še posebej aktualno in pomenljivo: pred petdesetimi leti, leta 1967, samo tri leta potem, ko je papež Pavel VI. 19. maja 1964 ustanovil Papeški svet za medverski dialog (PSMD), je bilo prvič poslano sporočilo ob tej priliki.

V naslednjih letih sta bili dve sporočili še posebej pomembni: sporočilo iz leta 1991, v času pontifikata Janeza Pavla II., z naslovom »Pot vernikov je pot miru«, in sporočilo iz leta 2013, v prvem letu papeževanja papeža Frančiška, z naslovom »Spodbujanje medsebojnega spoštovanja z izobraževanjem«. Obe sporočili sta podpisala papeža sama.

Med številnimi dejavnostmi PSMD za spodbujanje dialoga z muslimani je najpomembnejše in najbolj dolgotrajno letno sporočilo za Ramadan in za 'Id al-Fitr, ki je namenjeno muslimanom po celem svetu. Da bi to sporočilo podelili v kar najširšem možnem obsegu, PSMD pomagajo tako krajevne katoliške skupnosti, kakor tudi papeški predstavniki, ki so navzoči v skoraj vseh državah sveta.

Izkušnja obeh naših skupnosti potrjuje vrednost tega sporočila za spodbujanje prijateljskih odnosov med krščanskimi in muslimanskimi sosedi in prijatelji, ko jim ponuja razmišljanje o najbolj aktualnih in nujnih izzivih.

Za letošnje leto se PSMD navdihuje pri Okrožnici papeža Frančiška »Laudato si« - O skrbi za skupni dom, ki ni namenjena samo katoličanom in kristjanom, ampak vsemu človeštvu.

Papež Frančišek obrača pozornost na škodo, ki jo okolju, nam samim in vsem nam podobnim povzročajo naš življenjski slog in naše odločitve. Obstajajo na primer nekateri filozofski, verski in kulturni pogledi, ki predstavljajo grožnjo za odnos človeštva do narave. Sprejem tega izziva vključuje vse nas, ne glede na dejstvo, ali izpovedujemo neko versko prepričanje ali ne.

Že sam naslov okrožnice je zgovoren: svet je »skupni dom«, prebivališče vseh članov človeške družine. Zato noben človek, noben narod ali ljudstvo ne more na izključujoč način vsiliti svojega razumevanja planeta. Zaradi tega papež Frančišek vabi k »obnovitvi dialoga o načinu izgradnje prihodnosti planeta … kajti okoljski izzivi, ki smo jim priče, njihov človeški izvor, zadevajo in se tičejo vseh nas« (št. 14).

Papež Frančišek trdi, da »nas ekološka kriza poziva h globoki notranji spreobrnitvi« (št. 217). Potrebujemo izobraževanje in »globalno ekološko spreobrnjenje«, da se bomo na primeren način lotili tega izziva. Ker smo verniki, mora biti naš odnos do Boga vedno bolj očiten po načinu, kako se obnašamo do sveta, ki nas obdaja. Naša poklicanost biti varuhi Božjega dela ni ne poljubna in ne obrobna glede na naše versko prizadevanje kristjanov in muslimanov: je njen bistveni del.

Naj vas pobožne misli in blagoslovi, ki prihajajo iz posta, molitve in dobrih del, z Božjo pomočjo podpirajo na poti miru in dobrote, v prevzemanju skrbi za vse člane človeške družine in vsega ustvarjenega!

S temi željami vam še enkrat voščimo vedrino, veselje in blaginjo.

Iz Vatikana, 19. maja 2017

 

Jean-Louis kard. Tauran
Predsednik

+Miguel Ángel Ayuso Guixot, M.C.C.J.
Tajnik