Mednarodni kongres učiteljev SIESC 2014

24.7.2014 Kranj Katoliška šola, Izobraževanja

V času, ko je prihodnost negotova, ko lepota ni več lepa, ampak se pogovarjamo o estetiki grdega, ko razglašamo samouresničitev kot višek smisla življenja, ko se krčijo ure likovnega in glasbenega pouka, se mnogi vedno bolj zavedamo odgovornosti za celostno oblikovanje mladega človeka.

Že Platon je trdil, da so tri temeljne vrednote: resnica, dobrota in lepota. Mi k temu dodajamo tudi svetost. Izobraževalni sistem naj bi zato gradil na iskanju resnice (izobraževanje), razvijanju čuta za dobro (etična vzgoja), razvijanju občutka za lepo (estetska vzgoja). Tako bi mlademu človeku pomagali, da bi lažje prišel v stik s tudi s svetim, s presežnim (religiozna vzgoja). Na našem posvetu se bomo osredotočili predvsem na teme estetske vzgoje, ki preko odkrivanja lepote, človeka odpirajo k presežnemu. Obljubljamo vam obilo umetniških užitkov ob poslušanju koralnega petja, ogledu mozaikov in obisku arhitekturnih znamenitosti v Kranju in v Ljubljani.

Program:

Prvi delovni dan, 24. julij: Glasba

Drugi dan, 25. julij: Likovna umetnost

Tretji dan, 26. julij: Literatura

Četrti dan, 27. julij: Poročanje vodij skupin in pogovor iz življenja SIESC

Peti dan, 28. julij: strokovna ekskurzija na Notranjski Kras

Kot predavatelje smo povabili pomembne goste: za področje glasbe ga. Heleno Fojkar Zupančič, za področje likovne umetnosti p. dr. Ivana M. Rupnika, za področje literature dr. Andreja Capudra.

Prizadevamo si, da vas prijetna presenečenja ne bi čakala le na enodnevnem izletu, ki vam bo odkril Notranjski Kras in svetovno znane Škocjanske jame, temveč da bi vas spremljala tudi v času celotnega bivanja med nami.

 

Kaj je SIESC?

To je Evropsko združenje krščanskih učiteljev (European federation of christian teachers). SIESC sodeluje z Mednarodnim gibanjem krščanskih intelektualcev (MIIC – Mouvement International des Intelletuels Chrétiens).

SIESC od leta 1955 povezuje nacionalne zveze krščanskih učiteljev z namenom, da bi sodelovali pri zagotavljanju miru v Evropi. Osnovni cilj združenja je pospeševanje sodelovanja in izmenjave izkušenj ter medsebojne podpore pri iskanju načinov, kako biti kristjan in učitelj vsak v svoji domovini, z njej lastno zgodovino.  Do leta 1990 so se SIESC-u pridružila združenja iz Avstrije, Belgije, Luxemburga, Francije, Italije, Nemčije,  Nizozemske in Španije. V zadnjem desetletju prejšnjega stoletja so z združenjem pričele sodelovati tudi številne države iz bivših komunističnih dežel. Slovenci smo kot prvi med njimi postali polnopravni člani. Sledili so nam Hrvati in Romuni. SIESC tesno sodeluje tudi s poljskimi in slovaškimi pedagogi.


Kongres organizirata Društvo katoliških pedagogov Slovenije in Evropsko združenje krščanskih učiteljev. Lahko se udeležite celotnega kongresa ali le posameznih delov. Prijave potekajo do 10. 7. 2014.

Dodatne informacije: [email protected]