Srečanje generalnih tajnikov evropskih škofovskih konferenc: Ne bojte se, jaz sem z vami!

2.7.2018 Ciper CCEE, SŠK, Evropa

Kultura srečanja je bila glavna tema letošnjega srečanja generalnih tajnikov evropskih škofovskih konferenc, ki se je odvijalo od 29. junija do 2. julija, na Cipru, otoku apostolov Pavla in Barnaba. V Nikoziji so generalni tajniki potrdili svojo zavezanost spodbujanju kulture srečanja v Cerkvi, v ekumenskih odnosih in v celem svetu. Ta zavezanost zahteva sočuten odnos in pripravljenost pomagati drugim ter svobodo, v kateri je lahko človek zvest sebi. Resnična srečanja imajo vertikalno dimenzijo, z Bogom, in horizontalno dimenzijo, z našimi brati, in zato se Cerkev, ki je zavezana temu, da evropski celini daje razloge za upanje, srečuje z ljudmi in jim oznanja Jezusov evangelij, ki svetu prinaša resnično pravičnost in mir.

Generalni tajnik, msgr. Duarte da Cunha, ki bo septembra po 10 letih zaključil svoje poslanstvo v CCEE, je najprej v svojem razmišljanju z naslovom Evropa in Cerkvi v Evropi danes spregovoril o kulturi srečanja. Ciprski maronitski nadškof msgr. Youssef Soueif, ki je bil gostitelj srečanja, je nato predstavil svoje razmišljanje o »duhovnih potrebah današnje Evrope«. Sledile so delovne skupine, katerih cilj je bilo raziskati izzive, povezane s srečevanjem in izkušnjami, ki jih spodbujajo škofovske konference. Na koncu smo poslušali pričanja nekaterih evropskih cerkvenih mrež (COMECE, Evropska Karitas ter Pravičnost in mir) o mejnih izkušnjah s politiko, kulturno in revščino, ki so pokazale, da lahko njihovo poslanstvo postane pričevanje za upanje le, če temelji na izkušnjah žive vere.

Čeprav bi zaradi mnogih vidikov trenutne razmere na celini lahko opisali kot negativne, je mogoče videti znamenja, ki kažejo, da Evropa doživlja kairos (ugoden trenutek), v katerem odmevajo Jezusove besede učencem: Ne bojte se ... jaz sem z vami (prim. Mt 28,5-20).

V svojem razmišljanju o Evropi in njenih najglobljih potrebah, se je maronitski nadškof osredotočil na tri ključne besede, ki so tudi tri teološke kategorije: oikonomia odrešenja (navzočnost Boga in njegovo delovanje v zgodovini), koinonia (graditev občestva), in diakonia (služenje). Kristjani smo prepričani, da je Bog vedno navzoč in dejaven v zgodovini ter s svojim dotikom spreminja dogajanje. To je oikonomija odrešenja. Po stvarjenju, ki je priča Božje ljubezni, človekov padec ni bil konec vsega, Bog je namreč v Jezusu Kristusu prenovil človeštvo s svojim odpuščanjem in mu vdahnil novo življenje. Cerkev pooseblja to zavezo med Bogom in človeštvom, ki izpričuje, da Bog ljubi svet. Tako Cerkev, ki je že sama na sebi občestvo, postaja upanje za Evropo. Življenje v Kristusu, s Kristusom in za Kristusa, je lepota in odrešenje Evrope. Služenje (diakonia) bližnjim - predvsem najbolj ubogim – k čemur je poklican vsak kristjan, je odgovor na tretjo in zadnjo teološko kategorijo, ki jo je obravnaval msgr. Soueif. Skrb za 'človeško' v vseh njegovih razsežnostih sta prav tista karizma in dar, ki ju lahko ponudi Cerkev v Evropi. Kristjani ne morejo ločevati svojega odnosa z Bogom in služenja svojim bratom.

Z drugimi besedami, Cerkev v Evropi, ki je nastala iz srečanja z Bogom, je v službi kulture srečanja, ki ustvarja priložnosti za spravo in očiščevanje src. To je še zlasti očitno, prav tako pa stalna in nujna zaveza, da si Katoliška cerkev na Cipru prizadeva ustvarjati priložnosti za mirovna srečanja na otoku, ki je od leta 1974 razdeljen na grški in turški del.

V delovnih skupinah so generalni tajniki razpravljali o tem, kako škofovske konference razvijajo kulturo srečanja in kateri so pogojujoči dejavniki, ključni točke in kraji, ki lahko pripomorejo k spodbujanju te kulture. Poudarili so pomen pripravljenosti za srečevanje, poslušanje in sodelovanje v spoštovanju in razumevanju kulturnih raznolikosti. Posebno pozornost je treba nameniti izobraževanju v smislu kulture srečanja.

To srečanje je bilo tudi pomembna priložnost za zbiranje informacij in spodbujanje izmenjave glede aktualnih vprašanj, ki so pomembna za vse. Na srečanju je bilo predstavljeno tudi letno poročilo o dejavnostih CCEE.

Udeleženci so se na Cipru srečali tudi z več pravoslavnimi metropoliti in obiskali pravoslavno nadškofijo. Obiskali so tudi sedež ekumenske krščanske televizije SAT7.

Govorniki na srečanju so bili tudi fr. Jerzy Kraj OFM, patriarhalni vikar za rimokatoličane na Cipru; Msgr. Wahib Khawaja, generalni tajnik zbora katoliških patriarhov in libanonskih škofov; in fr. Pietro Felet, generalni tajnik zbora katoliških ordinarijev Svete dežele. Udeležence so obvestili o delu in trenutnih razmerah organov, ki jih zastopajo.

Srečanje so zaznamovale tudi različne priložnosti za molitev in srečanje z različnimi lokalnimi katoliškimi občestvi. V nedeljo 1. julija so generalni tajniki obiskali ciprski Karitas, kjer so dobili informacije o delu, ki ga opravlja v zvezi s priseljenci in prosilci za azil. Obiskali so maronitske vasi na severnem delu otoka, Ayia Marina, Assomatos, Karpasha in Kormakitis, in se udeležili 'mirovnega večera', ki so ga z glasbo, plesom in pesmijo popestrili mladi lokalni katoličani. Večer so sklenili z večerjo, ki jo je pripravilo občestvo župnije Kormakitis. Tako so generalni tajniki dobili priložnost izkusiti značilno ciprsko gostoljubnost in tudi njihovo solidarnost z maronitsko skupnostjo. Tako kot to velja tudi za druge krščanske skupnosti, se tudi oni želijo vrniti v svoje vasi. To je bistvenega pomena za obstoj občestva in njegovo prihodnost.

Generalni tajniki so na Cipru molili za kraje v Evropi, kjer potrebujejo mir ter za mir na Bližnjem Vzhodu.

Tajništvo SŠK, CCEE