Novinarsko vprašanje o odločitvi Arbitražnega sodišča o meji med Republiko Slovenijo in Hrvaško

Spoštovani,

pripravljam članek za Delo. Prosim vas za odgovore na naslednja vprašanja. V sporočilu prejšnji teden ste zapisali: " Pričakujemo, da bosta tako Cerkev na Slovenskem kot tudi Cerkev na Hrvaškem lahko uskladili meje škofij in s tem prispevali pomemben delež k uresničitvi odločitve arbitražnega sodišča."

Ali ste bili glede tega vprašanja kaj v stiku s Hrvaško škofovsko konferenco? Stalšišče HŠK je prej bilo, da v osnovi nasprotujejo arbitraži. Pričakujete, da bo spoštovala odločitev tribunala? Ali nameravate dati kako konkretno pobudo?
Katera so odprta vprašanja glede meja škofij? Kje se ta ne skladajo z državnimi mejami?

Najlepša hvala,
Barbara Hočevar
Delo


Spoštovana gospa Hočevar,

posredujem vam odgovore na vaša vprašanja. 

Ali ste bili glede tega vprašanja kaj v stiku s Hrvaško škofovsko konferenco?
SŠK glede omenjenega vprašanja še ni bila v kontaktu s Hrvaško škofovsko konferenco. Ob tem se zavedamo, da so, po 4. členu meddržavnega sporazuma med Svetim sedežem in R. Slovenijo o pravnih vprašanjih, meje škofij skladne z državnimi mejami R. Slovenije: »Nobena škofija Katoliške cerkve v Republiki Sloveniji ne bo obsegala ozemlja, ki je zunaj meja Republike Slovenije, in noben del ozemlja Republike Slovenije ne bo pripadal škofiji, katere sedež je zunaj Republike Slovenije.« (4 čl. Sporazuma med R. Slovenijo in Svetim sedežem o pravnih vprašanjih). Ko bo prišlo v dogovoru s Hrvaško do implementacije odločitve arbitražne razsodbe, bodo škofije Murska Sobota, Novo mesto in Koper uskladile svoje meje z državno.

Stališče HŠK je prej bilo, da v osnovi nasprotujejo arbitraži. Pričakujete, da bo spoštovala odločitev tribunala? Ali nameravate dati kako konkretno pobudo?
Na SŠK smo mnenja, da je potrebno uveljaviti arbitražno razsodbo in uskladiti meje tako hrvaških kot tudi slovenskih škofij. Pričakujemo da se bo Hrvaška škofovska konferenca zavzela za mirno reševanje mejnih vprašanj z R. Slovenijo ter na osnovi dogovora med obema državama spremenila meja obmejnih škofij.

Katera so odprta vprašanja glede meja škofij? Kje se ta ne skladajo z državnimi mejami?
Na vseh področjih kjer je arbitražni tribunal z razsodbo določil mejo, bo potrebno spremeniti tudi potek meja škofij. Več informacij o posameznih področjih najdete v sami arbitražni razsodbi.

Lep pozdrav,
dr. Tadej Strehovec
generalni tajnik SŠK