Spletni portal Katoliško šolstvo

24.6.2016 Cerkev na Slovenskem Katoliška šola, Cerkev na Slovenskem, Mladi, Šola
Logotip spletnega portala Logotip spletnega portala

Vzpostavitev spletne strani

Komisija za šolstvo se je na pobudo deležnikov različnih izobraževalnih institucij odločila, da za vse vzgojne in izobraževalne ustanove, ki jim želi služiti po svojem delovanju, pripravi spletno mesto, kjer bodo lahko z uporabo vseh orodij, ki jih omogoča tehnika, gradili skupnost, se medsebojno bogatili in rastli.

Osnovni impulz za spletno stran je prišel s strani pedagoških vodij katoliških vrtcev, ki so izrazili, da bi potrebovali način, kako bi med seboj lažje komunicirali in predvsem skupno načrtovali dejavnosti. Na to iniciativo je nato Komisija za šolstvo pričela z razvijanjem ideje in je v spletno stran vključila še nekatere druge potrebe in želje, ki jih je želela izpolniti.

Inštitut za raziskovanje in evalvacijo šolstva (IREŠ), ki Komisiji nudi administrativno in logistično pomoč, je prevzel nalogo koordiniranja vseh deležnikov in vzpostavitve spletnih strani. Dan pred dnevom državnosti je tako ob zaključku pouka za osnovnošolce in srednješolce svojo javno objavo doživela spletna stran vseh katoliških vzgojnih in izobraževalnih ustanov.

 

Namen portala

Želeli bi si, da bi portal postajal odprt prostor srečevanja za vse, ki jih zanima vzgoja, za vse, ki delujejo v vzgojnih ustanovah, za vse, ki jih zgolj zanima, kaj se dogaja v šolskem prostoru. Spletna stran je namenjena v prvi vrsti vsem učiteljem in zaposlenim v katoliških vrtcih, šolah, domovih … Ponuja jim spletno platformo za izmenjavo, za obveščanje, za graditev skupnosti.

Ob tem je stran namenjena seveda tudi vsem, ki jih tako ali drugače zanima delo katoliških vzgojnih ustanov. Morda, ker sami obiskujejo te ustanove, ker jih obiskujejo njihovi otroci, ali ker jih zanima, kaj Katoliška cerkev počne v vzgoji.

Tudi na državnih šolah delujejo mnogi verni učitelji, ki opravljalo odlično delo. Mnogi izmed njih se združujejo v Društvu katoliških pedagogov Slovenije (DKPS), ki odlično opravlja svoje delo. Morda bodo nekateri izmed njih nekaj opore in navdiha za svoje delo lahko našli tudi na tej strani.

V šolstvu pa delujejo še mnogi učitelji, ki se ne opredeljujejo za verne in si z enako vnemo prizadevajo za vzgojo mladih, ki so jim zaupani, ki se razdajajo in gorijo v svojem pedagoškem žaru. Upamo, da bodo tudi ti učitelji našli kaj zase na naših spletnih straneh.

S portalom želimo doseči vse, ki vzgajajo, vse, ki delujejo v pedagoških vodah. Želimo si prispevati svoj delež pri grajenju skupnosti. V dobro vseh otrok in mladih in v skupno dobro za prihodnost naše celotne družbe. Želimo si povezovati, dajati spodbude in dajati glas tistim, ki delujejo v praksi in imajo obilo izjemnih izkušenj.

Veseli bomo vašega obiska in dobrodošli na naših spletnih straneh!

Marko Weilguny,
IREŠ