Odličje sv. Jožefa v novomeški škofiji

19.3.2019 Novo mesto Škofija Novo mesto, Nagrada
Med mašo bo novomeški škof msgr. Andrej Glavan podelil Odličje sv. Jožefa dvema letošnjima odlikovancema Med mašo bo novomeški škof msgr. Andrej Glavan podelil Odličje sv. Jožefa dvema letošnjima odlikovancema

V torek, 19. marca 2019, bomo obhajali praznik sv. Jožefa, ženina Device Marije, ki ga častimo kot varuha vesoljne Cerkve, zavetnika slovenskih dežel in glavnega zavetnika novomeške škofije. 

Ob tej priložnosti v Škofiji Novo mesto vsako leto podelijo najvišje škofijsko priznanje »Odličje sv. Jožefa« osebam, ki jih odlikuje zgledno krščansko življenje in poseben prispevek za krajevno Cerkev. 

Slovesno somaševanje bo v novomeški stolnici v torek, 19. marca, ob 18.00 vodil ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore. Med mašo bo novomeški škof msgr. Andrej Glavan podelil Odličje sv. Jožefa dvema letošnjima odlikovancema, Francu Černeliču iz Župnije Sveti Križ – Podbočjein Ignacu Slakonji iz Župnije Čatež ob Savi. Oba odlikovanca kot organista in zborovodja že 60 let oblikujeta glasbeno življenje v domačih župnijah in okolici. Udejstvujeta se tudi v javnem in kulturnem področju, kjer pričujeta s svojim krščanskim življenjem.

 

Uradni besedili listine Odlikovanja:

Škofija Novo mesto podeljuje Odličje sv. Jožefa:
- gospodu Francu Černeliču ob 75-letnici življenja in v zahvalo za izredne zasluge in požrtvovalno služenje Cerkvi. Gospod Franc Černelič v Župniji Sveti Križ – Podbočje že šestdeset let kot organist igra pri mašah, je zborovodja in se pevsko udejstvuje tudi na področju dekanije. V župniji in škofiji je zelo dejaven tudi na karitativnem področju. V povojnih letih komunizma je vedno ostal pokončen kristjan. Po osamosvojitvi pa je bil dejaven tudi v družbenem življenju, kjer je javno zagovarjal krščanske vrednote.

- gospodu Ignacu Slakonji ob 75-letnici življenja in v zahvalo za izredne zasluge in požrtvovalno služenje Cerkvi. Gospod Ignac Slakonja v Župniji Čatež ob Savi kot organist že šestdeset let igra pri mašah, je zborovodja in se pevsko udejstvuje tudi na dekanijski, škofijski in širši družbeni ravni. Zelo dejaven je v kulturnem življenju in je vodil več zborov tudi na območju občine. Obenem je bil v vseh povojnih letih do danes vedno zgled dobrega kristjana in krščanskega pričevalca.

Prejemnika poleg listine prejmeta tudi posebej oblikovano medaljo s podobo sv. Jožefa.

Obširnejša predstavitev odlikovancev:
Franc Černelič se je rodil 18. 12. 1944 v Sv. Križu (Podbočje). Po osnovni šoli se je pri svojem očetu izučil za ključavničarja. Kasneje je nadaljeval še srednjo šolo in dokončal študij organizacije dela.

Kot mlad fant se je začel ukvarjati z glasbo. Pri sestri Krišpini Neži Šribar se je učil igranja na orgle in z njim nadaljuje že vse od leta 1959, ko je prvič igral za advent. Vodstvo zbora in igranje pri mašah je v župniji v celoti prevzel leta 1963. 

Tudi v času komunizma, ko je bil direktor Kovinarske v Kostanjevici in kasneje direktor Gasilske brigade v Krškem je vedno hodil k svetim mašam, vodil zbor in igral na koru. Leta 1992 je bil izvoljen v prvi Državni zbor Republike Slovenije. Tudi med tem časom je opravljal službo organista in pevovodja v Župniji Sv. Križ - Podbočje. Kasneje je do upokojitve deloval na Občini Krško. 

Po upokojitvi se je še bolj zavzel za petje in igranje na koru. Svoje izkušnje pa ne uporablja le v domačem kraju, ampak jih je pripravljen deliti tudi v dekaniji. Tako je pripravljal že več dekanijskih revij pevskih zborov. 

Poleg petja se udejstvuje tudi na karitativnem področju. Več let je bil tajnik Župnijske karitas Sv. Križ - Podbočje. Zavzemal se je za revne in sredstva pridobil tudi iz občinskega proračuna. Aktiven je bil tudi v Škofijski Karitas. Vse delo v okviru župnije je opravljal prostovoljsko, Bogu v čast in ljudem v zadovoljstvo. 

Ignac Slakonja se je rodil 18.12.1943 v nemškem taborišču Wohlau. Po vrnitvi iz izgnanstva se je družina vrnila na svoj dom v Sobenji vasi, župnija Čatež ob Savi. Po končani osnovni šoli se je izučil za električarja. V domači družini je pridobil veselje do glasbe, mati je bila namreč dobra pevka, oče pa je igral na gosli. 

S svojim lepim pevskim glasom je zgodaj prebudil zanimanje domačega župnika Ladislava Tomazina in pevskega zbora. S prvimi začetki igranja na orgle se je seznanil kot dijak v Mariboru, pozneje pa je mentorstvo nad njim prevzel cerkljanski organist Alojz Jaklič. Z igranjem in petjem v čateški župnijski cerkvi je začel leta 1959, torej pred 60 leti. Kmalu je prevzel vodstvo moškega zbora in leta 1964 je že vodil mešani zbor. V tem času je obiskoval glasbene seminarje in tako dopolnjeval svoje pevsko znanje. V svojem šestdesetletnem plodnem delovanju je Župniji Čatež ob Savi vtisnil neizbrisni pečat pevske kulture. Kot glasbeni pedagog s svojo umirjenostjo, potrpežljivostjo in dobrosrčnostjo dviga glasbeno raven čateškega cerkvenega zbora in bogoslužij. Brez njega bi se težko predstavljali pogrebe, verske svečanosti, različne proslave in ohranjevanja bogatega ljudskega izročila čateške župnije nasploh. 

Delovanje organista Ignaca Slakonja ni omejeno samo na čateško župnijo. Kot zborovodja je vodil zbor upokojencev v Brežicah, že vrsto let vodi zbor Slavček na Veliki Dolini, zaupano mu je vodstvo Ljudskih pevk Žejno. Leta 2001 je postal dobitnik oktobrske nagrade Občine Brežice. Gospod Ignac je tudi med ustanovitelji KUD Anton Kreč Čatež ob Savi, ki nosi ime po nekdanjemu čateškemu župniku, prav tako velikem ljubitelju zborovskega petja. 

Ob neki priliki je zase dejal: "Jaz ne pojem sebi v slavo, ne zaradi materialnih koristi, ampak v slavo Božjo". 

Prejemniki Odličja svetega Jožefa iz preteklih let so: 

 • 2018: Jože Novak, vsestranski sodelavec, pomočnik duhovnikom in koordinator pastoralnega življenja v Župniji Mokronog in na ravni Dekanije Trebnje.
 • 2017: Ivan Cvitkovič, organist, zborovodja in cerkveni sodelavec v Župniji Stara Cerkev in drugih krajih Dekanije Kočevje.
 • 2016: Slavko Trontelj, ključar in sodelavec v novomeški kapiteljski cerkvi. S svojim pokončnim pričevanjem v vrstah policije je izkazal zvestobo Bogu, domovini in Cerkvi.
 • 2015: Jožica in Peter Kotar, izjemna in vsestransko požrtvovalna sodelavca v Župniji Dolenjske Toplice in v škofijskem merilu.
 • 2014: + Marija – Mimica Rade, medicinska sestra, ki je z ljubeznivostjo in sočutjem do pacientov ter kot izredna delivka obhajila izpričala krščansko ljubezen do bližnjega.
 • 2013: + Lina Švalj, zaslužna organistka, zborovodkinja in glasbena pedagoginja v Župniji Šentjernej.
 • 2012: Anica in Lado Stopar, cerkovnika in zvesta skrbnika romarskega svetišča na Zaplazu, ki vedno z gostoljubnostjo sprejemata romarje in duhovnike.
 • 2011: Marija Kalan, dolgoletna zaslužna sodelavka Karitas na Kočevskem, ki je poiskala in poskrbela za bližnje v pomanjkanju.
 • 2010: sestre de Notre Dame, ki so v novomeškem Šmihelu vodile več šol za žensko mladino, med drugim prvo šolo za gluhoneme in so zgradbo ob njeni ustanovitvi podarile Škofiji Novo mesto za pastoralne namene.
 • + Jože Kastelic, pričevalec s krščanskim življenjem v podjetniških vrstah v ZDA in veliki dobrotnik župnij Hinje, Ambrus ter domačega kraja Žvirče.
 • 2009: + dr. Janez in dr. Marika Kramar, zdravnika, znana po predanem služenju pacientom in po zglednem krščanskem življenju.
 • 2008: + sestra Marija Agneza Saje, ustanoviteljica karmeličanskega samostana v Mirni Peči, ki je duhovna opora krajevni Cerkvi na Dolenjskem.