Pogovor z dr. Anno Jaron

16.4.2013 ob 19:00 Ljubljana Fakulteta za poslovne vede, Izobraževanja

Fakulteta za poslovne vede in založba Družina, tokrat v soorganizaciji s Cardinal Stefan Wyszynski' University (Faculty of History and Social Sciences, Institute of Political Sciences, Varšava, Poljska), vabita na ciklus večerov z naslovom »i3 – inovativnost & interdisciplinarnost & internacionalnost«. Dogodek je namenjen iskanju novih odgovorov na izzive sedanjega časa, predvsem na področju razvoja poslovanja, ekonomije, družbe in vrednot.

Pogovor v okviru ciklusa »i3« bo potekal v torek, 16. aprila 2013, ob 19.00 v Galeriji Družina na Krekovem trgu 1 v Ljubljani. Gostja bo spregovorila o etičnih kodeksih za službe v javnem sektorju in splošni uporabi etičnih načel v javnem življenju (Ethical codes for civil service – universal application of ethical principles in public life). Pogovor bo potekal v angleškem jeziku.

Javno življenje, predvsem delo javne uprave in državnih uradnikov, se v mlajših demokracijah precej neposredno povezuje z etičnim vedenjem. Ne samo zato, ker se od javnih uslužbencev pričakuje, da delajo za skupno dobro, ampak tudi zato, ker opravljajo javno poslanstvo. Neodvisna, profesionalna in odprta uprava pa je pogosto izpostavljena nevarnostim korupcije in neprimernega vedenja. Odgovor na te nevarnosti se zdi dokaj preprost: prevzem in uporaba profesionalnih etičnih kodeksov za javne uslužbence. Vendar, je to dovolj? Debata o splošni uporabi etičnih načel v javnem življenju bo poskušala najti odgovor na to vprašanje in druga vprašanja o praktični uporabi etičnih kodeksov za javno upravo.

Dr. Anna Jaron je doktorica pravnih znanosti, specializirana za področje ustavnega prava, upravnega prava in prava EU. Pri svojem raziskovalnem delu pozornost posebej posveča etiki v javni upravi.

 

Za dodatne informacije in potrditev udeležbe se obrnite na sedež Fakultete za poslovne vede pri Katoliškem inštitutu na Ciril-Metodovem trg 9 v Ljubljani, na tel. 01/360-28-84, 0820/52-300 ali e-naslov [email protected].


Več informacij na: http://www.katoliski-institut.si/sl/aktualno/299-i3-jaron