Pogovor z dr. Josefom Zelgerjem

10.12.2012 Ljubljana Fakulteta za poslovne vede, Znanost
Josef Zelger v sredini - vir - splet Josef Zelger v sredini - vir - splet

Fakulteta za poslovne vede in založba Družina v sklopu ciklusa večerov z naslovom »i3 – inovativnost & interdisciplinarnost & internacionalnost« organizirata pogovor z dr. Josefom Zelgerjem.

Pogovorni večer bo potekal v ponedeljek, 10. decembra 2012, ob 19.00, v prostoru knjižnice Katoliškega inštituta (poleg galerije Družina) na Krekovem trgu 1 v Ljubljani. Pogovor z razvijalcem metode GABEK univ. prof. dr. Josefom Zelgerjem z Inštituta za filozofijo na Univerzi v Innsbrucku bosta vodila dr. Žiga Andoljšek s Fakultete za poslovne vede in Tone Rode z založbe Družina. Gost bo predstavil pomen, vrednote, cilje in sredstva metodologije GABEK (In Search of Meaning, Values, Aims, Measures by the GABEK Methodology). Pogovor bo potekal v angleškem jeziku.

Metoda GABEK (Ganzheitliche Bewältigung sprachlich erfaßter Komlexität oz. Holistic Processing of Complexity) je kvalitativna metoda za raziskavo mnenj, procesiranje znanja in organizacijski razvoj. Postopek se običajno začne z odprtimi vprašanji sodelujočim v raziskavi, ki anonimno (pisno ali ustno) podajo svoje razmišljanje in predloge za rešitev težav ali izboljšanje stanja. Verbalni podatki se nato analizirajo v štirih korakih s pomočjo jezikovnega kodiranja ključnih pojmov. Metoda GABEK na ta način zagotovi zanesljive rezultate, katerih posebna strokovna interpretacija skoraj ni potrebna. Glavni koraki omenjene metodologije bodo predstavljeni na primerih iz ocenjevanja, prenosa znanja, razvoja produktov, reševanja konfliktov, organizacijskega razvoja in regionalnega razvoja.

Javno predavanje je namenjeno širši javnosti in bo tako tudi strukturirano, za poglobitev ter za pridobitev praktičnega znanja pa bo predavatelj v soboto, 8. in ponedeljek, 10. decembra 2012, na Fakulteti za poslovne vede izvajal dvodnevni seminar Gabek: usposabljanje za računalniško kvalitativno metodo Gabek, na katerega se zainteresirani lahko prijavijo.

Dr. Josef Zelger se je rodil leta 1940 v Sterzingu v Italiji. V Innsbrucku je študiral teologijo, fiziko, filozofijo in psihologijo. Kasneje je doktoriral iz filozofije in je bil dolgoletni profesor na Univerzi v Innsbrucku. S svojimi sodelavci je razvil metodo GABEK ter izdal številne publikacij na to temo. Sedaj je upokojen in živi na Južnem Tirolskem.


Za dodatne informacije in potrditev udeležbe se lahko obrnete na sedež Fakultete za poslovne vede pri Katoliškem inštitutu na Ciril-Metodovem trgu 9 v Ljubljani, tel. 01/360–28–84 ali 0820/52–300 oz. po e-pošti na naslov: [email protected].