Poročilo o dogodku »i3 – i na tretjo potenco« z Alexandrom Havardom

Alexander Havard - foto - Tatjana Splichal - Družina Alexander Havard - foto - Tatjana Splichal - Družina

Fakulteta za poslovne vede pri Katoliškem inštitutu in Založba Družina sta v ponedeljek 26. marca 2012 sta v okviru ciklusa predavanj, poimenovanih i³ (i na tretjo potenco) - inovativnost & interdisciplinarnost & internacionalnost, gostili ustanovitelja inštituta Havard Virtuous Leadership Institute Alexandra Havarda.

Gost je spregovorili o vodenju z vrednotami in je v luči klasičnih vrednot pregledal splošne predpostavke o vodenju ter posredovali nov pogled na kreposti, ki so ključ za uspešno vodenje. Havardov koncept vodenja, ki izhaja iz klasične filozofske tradicije, presega običajno dojemanje vodenja kot zadevo karizme ali tehnike prepričevanja, ki vse preveč pogosto zapadata v manipulacijo.

Po Havardovem mnenju je za dobrega vodjo ključnih šest kreposti, in sicer štiri temeljne (preudarnost, pogum, samonadzor, pravičnost), ki so nujne za življenje na splošno, in dve dodatni, ki ločita vodjo od ostalih (najpomembnejša – velikodušnost oz. velikosrčnost in služenje). Peto krepost, magnanimity, Havard izpeljuje iz latinske »magnanimitas« oz. grške »megalopsuchia«. Z velikodušnostjo oz. velikosrčnostjo misli na pogled nase kot na osebo, ki je vredna in sposobna visokih ciljev, na odprtost za izzive, na pozitivno razmišljanje, premišljenost. Takšna oseba bo kot dober vodja v drugih ljudeh iskala njihovo nadarjenost in jim pomagala, da se bodo tudi sami razvijali v to smer, da si bodo zastavljali visoke cilje in jih dosegali. Vodenje po njegovem mnenju namreč ni izvrševanje oblasti, ampak predvsem izobraževanje, vzgajanje in pomoč ljudem, da spoznajo svoje talente, jih izkoristijo in nadgradijo. Za to pa je potreben čas in spoznavanje ljudi. V tem smislu je vodenje služenje drugim. Glavni cilj vodenja torej ni doseganje čim boljših poslovnih rezultatov, ampak mora biti usmerjeno v rast ljudi, dobri poslovni rezultati pa so le posledica dobrega vodenja.

Havard je v torek, 27. marca 2012 in v sredo, 28. marca 2012 na Fakulteti za poslovne vede izvedel tudi seminar z naslovom Vodenje: tehnika ali značaj?.


Poročilo je pripravil Tomaž Šimec, ki je za dodatne informacije na voljo na sedežu Fakultete za poslovne vede na Ciril-Metodovem trgu 9 v Ljubljani, tel. 01/360–28–84, 0820/52–300, e-naslov: [email protected].