Poročilo o dogodku i3: mag. Č. P. Fišinger

9.5.2013 ob 19:00 Ljubljana Fakulteta za poslovne vede
mag. Črtomir Peter Fišinger mag. Črtomir Peter Fišinger

V četrtek, 9. maja 2013, sta Fakulteta za poslovne vede in založba Družina v okviru ciklusa predavanj, poimenovanih »i³ (i na tretjo potenco) - inovativnost & interdisciplinarnost & internacionalnost«, gostila mag. Črtomirja Petra Fišingerja, uradnika na Generalnem sekretariatu Sveta Evropske unije, kjer s pravno-lingvističnega vidika pregleduje akte Evropskega sveta, Sveta Evropske unije in Evropskega parlamenta. Tokratni gost in tematika sovpadata s praznovanjem 9. maja kot dneva Evrope, ki ima svoje začetke v Schumanovi deklaraciji, na osnovi katere je bila vzpostavljena Evropska skupnost za premog in jeklo, ki velja za predhodnico Evropske unije.

Mag. Fišinger je v uro in pol dolgem nastopu predstavil delovanje Evropskega sveta in Sveta Evropske unije, predvsem v luči potrditve zadnje finančne perspektive in vpetosti EU v mednarodne politične tokove. Pri tem je posebej izpostavil tehnične podrobnosti različnih procesov in pristojnosti Evropskega Sveta in Sveta EU (npr. imenovanje predsednika Evropskega sveta), pomen in vpliv Evropskega sveta na oblikovanje skupnih evropskih politik (npr. skupne zunanje in varnostne politike) in vlogo EU v mednarodnih odnosih (politično občutljiva žarišča po svetu). Lotil se je tudi problematike držav članic, ki ne spoštujejo zavez, kot je denimo fiskalni pakt o uravnoteženju javnih financ držav članic (pakt, zaradi katerega poteka v Sloveniji dinamična razprava glede vključitve fiskalnega pravila v ustavo).

Delo našega tokratnega gosta je še posebej zahtevno, saj je, kot je sam poudaril, potrebno glede na pravila EU zagotoviti enakopravnost zastopanosti vseh jezikov, in morajo biti zakonodaja in uradna gradiva skladno preneseni v vse uradne jezike držav članic. Iz povedanega in iz razprave z gostom je moč skleniti, da gre pri delovanju Evropskega sveta in Sveta Evropske unije za zapletene mehanizme usklajevanja interesov na ravni celotne EU, ki zahtevajo številna usklajevanja številnih odborov in stalnih teles. Gost je posebej poudaril nenehni pritisk za hitro učinkovito delovanje uradnikov, kjer ni prostora za obotavljanje in zavlačevanje procesov, ter pritrdil mnenju iz občinstva glede potrebe po inovativnosti procesov tudi v javnem sektorju.

Foto: Veronika Savnik, FPV