Poročilo s 47. strokovnega posveta cerkvenih pravnikov v Bresci v Italiji

15.6.2012 Brescia, Italija Cerkveno sodišče, Izobraževanje
Udeleženci posveta v Bresci Udeleženci posveta v Bresci

Med interpretacijo zakona in zvestobo normi

 

V duhovnem središču sester Mater Divinae Gratiae v Bresci v Italiji je od ponedeljka, 11. do petka, 15. junija 2012, potekal 47. strokovni posvet cerkvenih pravnikov, ki ga vsako leto organizira Pravna fakulteta s Papeške univerze Gregoriana v Rimu. Srečanja sta se iz Slovenije udeležila s. dr. Giovanna Colombo SL ter dr. Andrej Saje.

Osrednje teme predavanj so bile povezane z tradicionalnim nagovorom papeža Benedikta XVI. sodnikom Rimske Rote z dne 21. januarja letos, kjer je ob naraščajoči pozitivistični razlagi cerkvenih zakonov, še posebej pri presojanju ničnosti zakona, izpostavil zavezanost resnici, pravičnosti in da so cerkvena zakonodaja in kanonsko-pravni predpisi teološko utemeljeni, kar posledično pomeni, da niso stvar proste presoje.

Predavatelji na posvetu so bili v večji meri profesorji omenjene fakultete, nastopili pa so tudi drugi strokovnjaki, kot npr. predsednik Papeškega sveta za zakonodajna besedila kardinal Francesco Coccopalmerio, msgr. Gian Paolo Montini iz Apostolske signature, sodni vikar milanske nadškofije msgr. Paolo Bianchi, dr. Linda Ghisoni s cerkvenega sodišča rimske škofije in drugi. Govorniki so se med obravnavanimi vprašanji med drugim dotaknili načrtovanih sprememb in dopolnitev VI. knjige Zakonika cerkvenega prava (1983), govorili so o kanonsko-pravni interpretaciji kazni, konkretnih težavah na sodiščih, ki jih prinaša pozitivističen pristop ugotavljanja ničnosti zakonske zveze, formaciji bogoslovcev in redovnikov, upravljanju in odgovornosti pri skrbi za cerkveno premoženje ter o odnosu in statusu duhovnikov, ki pripadajo cerkvenim gibanjem. Poleg tega so se seznanili tudi z novimi dokumenti glede statusa anglikanskih vernikov, ki so prestopili v Katoliško Cerkev v Angliji, Avstraliji in Združenih državah Amerike. Po dopoldanskih in popoldanskih predavanjih je sledilo delo v jezikovnih skupinah, ki se je sklenilo s plenumom.


Poročilo je pripravil Andrej Saje.