Razpis za prosto delovno mesto ravnatelja/ravnateljice Osnovne šole Alojzija Šuštarja

Na spletni strani Zavoda sv. Stanislava je objavljen javni razpis za prosto delovno mesto ravnatelja/ravnateljice Osnovne šole Alojzija Šuštarja

Na razpis se kandidati lahko prijavijo do 22. marca 2019.

Zavod sv. Stanislava razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice Osnovne šole Alojzija Šuštarja.

Pogoji za delovno mesto:

•       univerzitetna izobrazba VII. stopnje;
•       naziv svetnik ali svetovalec oz. najmanj pet let naziv mentor;
•       potrdilo o nekaznovanosti;
•       strinjanje s poslanstvom in vizijo Zavoda sv. Stanislava.

V prijavi naj zainteresirani kandidati pošljejo svoj življenjepis, kopijo dokazil o izobrazbi in delovnih izkušnjah ter motivacijsko pismo, v katerem pojasnijo svoj interes za delo v Zavodu sv. Stanislava in vizijo svojega delovanja na mestu ravnatelja osnovne šole.

Prijavi so lahko priložena tudi priporočila dosedanjih delodajalcev, sodelavcev pri različnih prostovoljnih dejavnostih ali pri delovanju v domači župniji ter vsa dokazila ali izjave o izkušnjah oz. kompetencah na področjih, ki so relevantna za razpisano delovno mesto.

Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom ali delovnim mestom se lahko kandidati obrnejo na koordinatorja dejavnosti v zavodu g. Marka Weilgunyja na elektronskem naslovu [email protected]ali na telefonski številki 01 58 22 164 ob delovnikih med 10.00 in 12.00.

V razpisu bomo upoštevali vse prijave, ki jih bomo ne glede na način dostave prejeli do 22. 3. 2019. Prijave lahko zainteresirani kandidati pošljejo na naslov: Zavod sv. Stanislava, Štula 23, 1210 Ljubljana Šentvid, s pripisom: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS ZA RAVNATELJA OŠAŠ«. Prijavno dokumentacijo lahko kandidati tudi osebno oddajo v tajništvu zavoda ali pa jo naslovijo na elektronski naslov [email protected]. V tem primeru naj bo v zadevi sporočila zapisan naslov: »PRIJAVA NA RAZPIS ZA RAVNATELJA OŠAŠ«.

Začetek rednega delovnega razmerja je 1. 8. 2019. Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let. Uvajanje v delo se začne 1. 5. 2019.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.

 

https://www.stanislav.si/izpostavljeno/razpis-za-delovno-mesto-ravnatelja-osnovne-sole-alojzija-sustarja/