Rezultati splošne mature 2020 na slovenskih katoliških gimanzijah

13.7.2020 Cerkev na Slovenskem Šola, Izobraževanje , Katoliška šola
Foto: Škofijska gimnazija Vipava Foto: Škofijska gimnazija Vipava

Dijaki, ki so splošno maturo opravljali v spomladanskem roku, so v ponedeljek, 13. julija 2020, dobili rezultate, ki so jih na novinarski konferenci predstavili ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec ter pristojni na Državnem izpitnem centru. K spomladanskemu izpitnemu roku splošne mature se je prijavilo 6078 dijakov (lani 6343) iz 84 šol, ki so maturo opravljali iz 35 različnih predmetov. Splošno maturo je uspešno opravilo 93,92 odstotka dijakovčetrtih letnikov, ki so jo opravljali prvič, poklicno pa 92,59 odstotka tistih, ki so jo opravljali prvič. Na splošni maturi je 280 kandidatov doseglo 30 ali več točk in tako prejme spričevalo s pohvalo, med njimi jih je 11 doseglo največji možni uspeh. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je dijakom, ki so uspešno opravili maturo, čestitala in se zahvalila Državnemu izpitnemu centru, ki je kljub epidemiji omogočil izvedbo mature in zaključnih izpitov "v teh posebnih razmerah".

Gimnazija Želimlje
Na gimnaziji Želimlje so bili maturanti na spomladanskem delu mature uspešni 100 odstotno. Med 78 maturanti so bili trije zlati, kar pomeni 30 ali več točk. Povprečno število zbranih točk želimeljskih maturantov je 22,40. Najnižje število doseženih točk na spomladanskem maturitetnem roku je dosegel dijak s 13 točkami. Od republiških povprečij so maturanti gimnazije Želimlje najbolj pozitivno odstopali pri maturitetnih preizkusih iz matematike, nemščine in kemije.

Škofijska gimnazija A. M. Slomška Maribor
Na Škofijski gimnaziji A. M. Slomška v Mariboru je letos pristopilo k maturi 89 dijakov, od tega je bilo 90 % uspešnih na maturi. Povprečno število doseženih točk je bilo 19,3 t, kar je višje kot preteklo leto. Zlata maturanta sta bila dva, česar smo posebej veseli. Uspeh je po naši oceni dober in nekoliko nad našimi pričakovanji, predvsem zaradi situacije s poukom na daljavo. Za tak uspeh se moramo zahvaliti dijakom, ki so priprave vzeli dovolj resno, profesorjem, ki so v času pouka na daljavo delali zelo prizadevno, pa seveda staršem, ki so doma nosili velik del bremena moralnih spodbud svojim mladostnikom.

Dr. Samo Repolusk, ravnatelj

Škofijska gimnazija Vipava
Letošnje šolsko leto je bilo v drugi polovici verjetno eno izmed najbolj nenavadnih. V takšnih okoliščinah so letošnji maturanti zaključevali šolsko leto in opravljali maturo. Zato je še toliko več vreden njihov uspeh. Vsi dijaki četrtega letnika (63 dijakov) so uspešno zaključili letnik in vsi pristopili k opravljanju mature v junijskem roku.  Ena dijakinja je opravljanje mature zaradi zdravstvenih razlogov prekinila in bo na jesenskem roku opravljala en predmet – ostalo je uspešno opravila. Od 62 dijakov, ki so v tem roku maturo opravljali v celoti, jih je 61 maturo uspešno opravilo. Samo ena  dijakinja bo še morala nekaj dodati pri enem predmetu. Po uspehu so dijaki  tako bili 98 %. Med dijaki, ki pa so maturo uspešno opravili so tudi trije dijaki s posebnimi potrebami. Šest dijakinj in dva dijaka – skupaj osem dijakov je doseglo naziv zlati maturant: Zala Glavač, Klemen Kete, Matej Kompara, Ivana Mužina, Mihaela Poljšak, Petja Premrl, Ema Terpin, in Pia Trošt. Še trije dijaki pa so zelo blizu temu dosežku. Skupaj je odličen uspeh na maturi (25 točk ali več) doseglo 20 dijakov (32,2 %). Maturanta z nazivom »diamantni«  letos nimamo. Skupaj so dijaki dosegli 22,2 točke, kar je zopet visoko nad slovenskim povprečjem. Skupaj je do sedaj na ŠGV maturiralo 1442 maturantov. Iskrene čestitke vsem maturantom.

Vladimir Anžel, ravnatelj

Škofijska klasična gimnazija v Zavodu sv. Stanislava
Na Škofijski klasični gimnaziji v Zavodu sv. Stanislava letos zaključuje gimnazijsko izobraževanje že 24. generacija maturantov. V maju in juniju je 153 maturantov iz petih oddelkov opravljalo maturitetne izpite. Zrelostni preizkus je uspešno opravilo 151 maturantov, torej je letošnji uspeh 98,7 %. Naši maturantje so na maturi povprečno dosegli 23,31 točke. Med rednimi maturanti jih je 33 doseglo 28 točk ali več, za kar bodo na akademiji ob prazniku sv. Stanislava prejeli pohvalo za odličen uspeh na maturi. Zlatih maturantov, ki so dosegli 30 točk ali več, je 19, Gregor Babič pa je diamantni maturant z vsemi 34 točkami. Magdalena Roža Jovan je dosegla izjemen uspeh pri angleščini – višja raven s 97 odstotnimi točkami, kar je najboljši rezultati v Sloveniji. Na Škofijski klasični gimnaziji je do sedaj maturiralo 3732 maturantov. Več informacij o maturi in rezultatih dobite pri tajniku šolske maturitetne komisije za splošno maturo mag. Janezu Šparovcu ([email protected]).

Marko Weilguny, koordinator dejavnosti, Zavod sv. Stanislava