Seminarji Društva katoliških pedagogov Slovenije za osebno in strokovno rast

9.11.2013 Ljubljana Izobraževanje , Vzgoja

Društvo katoliških pedagogov Slovenije od oktobra do decembra 2013 pripravlja naslednje seminarje za osebno in strokovno rast:

Osebni dnevnik
Predstavitev: Seminar pomaga ozavestiti pretekle življenjske izkušnje in jih povezati v smiselno celoto. To deluje terapevtsko in prebuja ustvarjalnost. Udeleženci se naučijo uporabljati osebni dnevnik kot metodo osebnostne rasti.
Obseg: Seminar poteka v dveh delih (dva vikenda); 2 x 16 ur.
1. izvedba: Ljubljana:
1. del: 11.–13. 10. 2013
2. del: 8.–10. 11. 2013
Prijave: do 4. 10. 2013
Vodi: mag. Silvo Šinkovec s sodelavci


Retorika, moč besednega in nebesednega sporazumevanja
Predstavitev: Na seminarju udeleženci usvojijo osnovna načela učinkovitega govornega nastopanja, znajo pritegniti pozornost poslušalcev, oblikujejo svoj stil govorjenja in se usposobijo za aktivno sporazumevanje.
Obseg: 8 ur
1. izvedba: Ljubljana: 30. 11. 2013, prijave: do 20. 11. 2013
Vodi: mag. Hedvika Dermol Hvala


Retorika, moč odločnega glasu
Predstavitev: Udeleženci se seznanijo z osnovami govorne vzgoje in glasovnimi težavami. Spoznajo možnosti za boljšo izrabo glasu in ozavestijo pomen naravno učinkovitega glasu pri komuniciranju.
Obseg: 4 ure
1. izvedba: Ljubljana: 11. 10. 2013, prijave: do 1. 10. 2013
Vodi: mag. Hedvika Dermol Hvala


Trema, sopotnica javnih nastopov
Predstavitev: Na seminarju udeleženci spoznajo, kaj sploh je trema in kako pri sebi prepoznati njene značilnosti. Naučijo se jo obvladati in okrepijo načela zanesljivega in samozavestnega nastopanja.
Obseg: 5 ur
1. izvedba: Ljubljana: 18. 10. 2013, prijave: do 8. 10. 2013
Vodi: mag. Hedvika Dermol Hvala


Moteči, nevidni in travmatizirani učenci
Predstavitev: To, kar učenec prinaša s seboj v svojem intimnem psihološkem svetu, pomembno vpliva na odnos z ostalimi učenci in učitelji. Odgovornost za odnos pa je vselej na strani odraslega/učitelja, s tem pa tudi iskanje načinov, ki bodo otroka lahko opolnomočili, da bo kljub slabim izkušnjam uspel napredovati v srečnejšega posameznika.
Obseg: 8 ur.
Izvedba: Ljubljana, 9. 11. 2013, prijave: do 30. 10. 2013
Vodi: Julija Pelc


Tečaji računalništva
Vsebina tečaja: Vsebina je prirejena po učnem načrtu Syllabus 4.0, ki je osnova tečajev za pridobitev ECDL certifikata (Evropsko računalniško spričevalo).
Vsebina: delo z računalnikom, delo v programu Microsoft Word, uporaba intreneta in zaščita, uporaba elektronske pošte.
1. Začetni tečaj – izvedba: po dogovoru
2. Nadaljevalni tečaj – izvedba: po dogovoru
3. Posamezne delavnice:
Delo v programu Microsoft Excel
Vsebina: Izdelava in oblikovanje preglednice, vnos in urejanje podatkov, uporaba formul pri računanju, risanje in uporaba grafov, priprava za tiskanje.
Izvedba: po dogovoru
Delo s fotografijami
Vsebina: Od fotoaparata do digitalne fotografije, uporaba slik in fotografij v programih, osnovna obdelava fotografij, pošiljanje po elektronski pošti.
Izvedba: po dogovoru
Delo v programu Microsoft PowerPoint
Vsebina: Pregled programa za izdelavo predstavitev, izdelava in urejanje predstavitve, napotki za predstavljanje.
Izvedba: po dogovoru
Vodi: Klemen Jevnikar


Informacije in prijave: DKPS, Ulica Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana; 01/438–39–87.