Slomškovo bralno priznanje

26.9.2012 Slovenija Anton Martin Slomšek, Knjiga, Šola

Slomškovo bralno priznanje (SBP) je bralno gibanje, ki v letošnjem šolskem letu v organizaciji Slovenskega katehetskega urada in Celjske Mohorjeve družbe stopa v trinajsto leto delovanja. Vanj so vključeni predšolski otroci in njihovi starši, osnovnošolski veroučenci, deluje pa tudi nekaj skupin odraslih bralcev. Namen dejavnosti je spodbujanje branja kakovostnih knjig z duhovno (krščansko ali splošno etično) tematiko. Po zgledu bl. Antona Martina Slomška SBP prinaša pester izbor književnih naslovov, naravnanih k temu, da bi »materina beseda cvetela in rodila žlahtnega sadja omike«.

Okrog 5000 bralcev, vključenih v SBP, se v župnijah zbira v posebnih bralnih skupinah, kjer se pogovarjajo o vsebini prebranih knjig, ki jih predstavijo v obliki pisne obnove ali s pomočjo drugih umetniških načinov izražanja. Mentorji so lahko duhovniki, katehisti ali drugi člani župnijskega občestva. Mnoge župnije ob koncu šolskega leta pripravijo prireditev s kulturnim programom, skupno zaključno srečanje vseh bralcev pa vsako leto poteka na Ponikvi.


Informacije o poteku in prijavi na SBP so na voljo na sedežu Slovenskega katehetskega urada na Poljanski cesti 2 v Ljubljani, tel. 01/434–72–88, GSM: 031/312–110 ali po e-pošti na naslovu: [email protected].